Huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng (14:54 23/07/2019)


HNP - Sáng 23/7, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng BCĐ Chương trình số 07-CTr/TU làm trưởng đoàn, đã làm việc với quận Đống Đa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 26/4/2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận


Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đặng Việt Quân cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có các giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.
 
Cụ thể, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 21 phường thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch theo quy định của luật phòng chống tham nhũng theo chức năng nhiệm vụ; đảm bảo tất cả các TTHC phí, lệ phí, quy trình, thời gian giải quyết từng thủ tục đều được công khai, đầy đủ bằng bảng niêm yết tại các đơn vị và trên trang thông tin điện tử của quận. Trong nội bộ từng cơ quan cũng công khai minh bạch hoạt động tài chính, công tác cán bộ theo quy chế làm việc và chi tiêu nội bộ.
 
Tính từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 229 tổ chức đảng, giám sát 82 tổ chức. Đối với Ủy ban kiểm tra các cấp, đã kiểm tra 15 cấp ủy viên, đảng viên và 11 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; 1.612 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 65 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật đảng về thi hành kỷ luật đảng… Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra các cấp đã trực tiếp xử lý kỷ luật và và đề nghị xử lý kỷ luật 73 đảng viên.
 
Đặc biệt, quận đã công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, thực hiện giảm chi phí các hội nghị, tiếp khách, điện thoại cũng như các biện pháp tiết kiệm, quản lý sử dụng xe công theo quy định…
 
Từ năm 2016 đến nay, quận đã thụ lý 186 vụ khiếu nại, tố cáo; giải quyết 112 vụ. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra, truy tố xét xử được chú trọng; các cơ chế, chính sách, chế độ định mức, tiêu chuẩn nhất là cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí được rà soát, sửa đổi, bổ sung…
 
Tuy nhiên, ngoài kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai chương trình 07-CTr/TU trên địa bàn quận Đống Đa. Điển hình, một số địa phương khi triển khai thực hiện còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng; chưa phát huy hết vai trò của các đoàn thể và nhân dân; việc kết hợp giữa công tác phòng chống tham nhũng với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phòng chống tội phạm còn một số hạn chế…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, Quận ủy Đống Đa đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình đề ra. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, Đống Đa là địa bàn có dân số đông, mật độ dân cư dày và là trụ sở của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện lớn của Trung ương và Thành phố… Đây là thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với quận.
 
Bên cạnh 4 kết quả rõ nét trong việc thực hiện chương trình 07, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại và đề nghị quận Đống Đa tiếp tục có những giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế trong quá trình triển khai. Theo đồng chí, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách lâu dài và gắn với các Nghị quyết của Trung ương. Cùng với đó, tập trung làm tốt hơn nữa các mặt công tác như nêu cao vai trò người đứng đầu tại địa phương; chú trọng phòng là chính và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, điều tra xét xử nhất là những địa bàn tiềm ẩn tham nhũng và tiêu cực; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, cùng với việc triển khai tốt chương trình 07-CTr/TU, quận Đống Đa cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các mặt công tác, đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò giám sát phản biện của MTTQ  và huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020…

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t