Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm tra Chương trình 07 tại Huyện ủy Đông Anh (11:32 23/07/2019)


HNP - Sáng 23/7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại Huyện ủy Đông Anh.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra


Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Phạm Văn Châm cho biết, ngay sau khi Thành ủy ban hành Chương trình 07, Huyện ủy Đông Anh đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Chương trình đến 324 cán bộ chủ chốt của huyện, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện và cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến 100% đảng viên thuộc Đảng bộ và chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Đảng, Chương trình 07 của Thành ủy nghiêm túc, khoa học và có chiều sâu tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền từ Huyện tới cơ sở.
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện xây dựng, hoàn thiện và công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Danh mục các dự án đầu tư, mua sắm và kinh phí tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực mua sắm tài sản công và XDCB đều được gửi cho UBMTTQ để phối hợp theo dõi, giám sát cộng đồng. Huyện đã thực hiện nghiêm việc đấu thầu, đấu thầu tập trung, qua đó tiết kiệm cho ngân sách huyện trên 7,2 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện công khai 100% đối với dự toán, quyết toán thực hiện các dự án. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc công khai, minh mạch tài sản đảm bảo 100% người thuộc đối tượng thực hiện kê khai thực hiện kê khai; thông qua xác minh, chưa phát hiện vi phạm,…
 
Về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát 05 chuyên đề đối với 16 lượt tổ chức cơ sở đảng; UBKT Huyện ủy đã tiến hành giám sát đối với 13 lượt tổ chức cơ sở đảng và 10 đảng viên, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 25 đảng viên; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với 03 tổ chức đảng có sai phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, TTXD, đầu tư xây dựng… Đã chỉ đạo UBND huyện tổ chức 27 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, ban hành 61 kết luận thanh tra; đã kiến nghị giản trừ quyết toán được trên 63 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách gần 7,9 tỷ đồng. Thông qua tiếp nhận tin báo tố giác, các cơ quan tố tụng của huyện đã chuyển 01 vụ lên cơ quan cấp trên; khởi tố, xét xử 02 vụ/05 bị can liên quan đến án tham nhũng; đã thu hồi 1.774,4m2 đất giao trái thẩm quyền, thu hồi được 350 triệu đồng.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, một số bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa đầy đủ, thiếu sâu sắc về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nên chưa xác định được quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Một số bộ phận cán bộ, công chức còn vi phạm về phẩm chất, đạo đức lối sống, thậm chí có cán bộ lợi dụng vị trí công tác để trục lợi; tình hình tham nhũng vẫn còn biểu hiện diễn biến phức tạp. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu….
 
Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá Huyện ủy Đông Anh đã bám sát Chương trình 07 của Thành ủy và Kế hoạch của Ban chỉ đạo Thành ủy, qua đó đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Để thực hiện Chương trình số 07 của Thành ủy trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Huyện ủy Đông Anh tiếp tục bám sát 03 mục tiêu, 08 giải pháp trọng tâm trong Chương trình. Trong đó cần phát huy và nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu các đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng yêu cầu huyện cần tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm; trong đó cần chú ý tập trung đôn đốc thực hiện thực hiện các kết luận thanh tra; xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, người đứng đầu, cá nhân vi phạm theo quy định và công khai kết quả xử lý.
 
Ngoài ra, cần tăng cường công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, nhất là giám sát các chuyên đề, lĩnh vực kinh tế - xã hội, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đối với hoạt động của chính quyền trong việc thực hiện các quy định pháp luật nói chung và về PCTN, lãng phí nói riêng.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t