Hoàng Mai: Thực hiện nghiêm túc Chương trình số 07-CTr/TU về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (15:23 18/07/2019)


HNP - Sáng 18/7, Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 24/6/2016, về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”của Ban Thường vụ Thành ủy tại quận Hoàng Mai.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận tại buổi kiểm tra


Theo báo cáo, Quận ủy Hoàng Mai đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản liên quan đến công tác PCTN, lãng phí của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là Chương trình 07-CTr/TU tới các tổ chức cơ sở Đảng, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận. Đồng thời, chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc phổ biến quán triệt các văn bản trên đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.
 
Trong công tác tuyên truyền, Quận ủy, UBND Quận Hoàng Mai đã triển khai Kế hoạch số 17-KH/BCĐ thông tin tuyên truyền về PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, hàng năm, đều đưa nội dung công tác PCTN, lãng phí vào công tác thi đua, trọng kiểm điểm hàng năm, tự phê bình và phê bình, chống biểu hiện suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hoá”.
 
Ngoài ra, UBND quận đã phát trực tiếp 800 đầu sách về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát hành 600 cuốn sách tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật tố cáo năm 2018; 150 cuốn sách tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước; 150 cuốn sách tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin; 4000 tờ gấp quy định về luật trưng cầu ý dân; 15 đĩa tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018…
 
Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 205 lượt đối với các TCCS đảng trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo UBKT Quận ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Trong đó, có 3 tổ chức và 8 cá nhân liên quan đến nội dung vi phạm quản lý đô thị và TTXD; kiểm tra tài chính đối với 15 tổ chức đảng, kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 17 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng và 72 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý nội dung về công tác cải cách TTHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của CB, CC, việc thực hiện QCDC trong quản lý TTXD và công tác kê khai tài sàn, thu nhập hàng năm...Qua đó, đã quyết định thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 02 cá nhân có vi phạm trong công tác quản lý đô thị và TTXD. UBKT Quận ủy thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó, có 9 đảng viên vi phạm trong công tác quản lý đô thị và TTXD.
 
Kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá quận Hoàng Mai đã nghiêm túc triển khai Chương trình 07 của Thành ủy và đã thu về nhiều kết quả tích cực, qua đó, tác động đến sự phát triển của quận. Nhờ đó, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng; An ninh chính trị được bảo đảm, ít khiếu kiện đông người; Công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư có tiến bộ.
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, thời gian tới, quận cần chú ý hơn đến công tác phòng, ngừa tham nhũng, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố để hướng dẫn, tuyên truyền cho cấp ủy đảng, phòng, ban thực hiện, từ đó, hạn chế việc tham nhũng; thực hiện công khai tất cả các dự án có thể công khai. Đồng thời, tăng cường thanh kiểm tra về kinh tế - xã hội để xem việc thực hiện các dự toán, chỉ tiêu đã đạt kết quả đến đâu, có phương hướng khắc phục các tồn tại, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền đến nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân vào việc phát hiện và phòng, chống tham nhũng.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t