Tính đến ngày 01/4/2019, dân số Việt Nam có 96.208.984 người (15:28 11/07/2019)


HNP - Sáng 11/7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị


Theo số liệu thống kê được công bố tại hội nghị, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ, ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó, dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
 
Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước (1,18%/năm). Tỷ số giới tính là 99,1 nam/100 nữ, trong đó, khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ, khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ. Tỷ số giới tính tăng liên tục trong những năm qua song luôn thấp hơn 100 trên phạm vi toàn quốc.
 
Tính đến thời điểm 0 giờ, ngày 01/4/2019, cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với thời điểm 0 giờ ngày 01/4/ 2009. Tỷ lệ tăng số hộ bình quân năm là 1,8%/năm trong giai đoạn 2009 - 2019, thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với giai đoạn 1999 - 2009. Đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Bình quân mỗi hộ dân cư có 3,5 người, thấp hơn 0,3 người/hộ so với năm 2009. Tại khu vực thành thị, trung bình mỗi hộ dân có 3,3 người/hộ, thấp hơn khu vực nông thôn 0,3 người/hộ. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số người bình quân một hộ cao nhất cả nước (3,8 người/hộ); vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có số người bình quân một hộ thấp nhất cả nước (3,3 người/hộ). 
 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến