Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV (13:30 10/07/2019)


HNP - Sáng 10/7, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đặt ra. Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, nội dung kỳ họp được đại biểu quan tâm, thảo luận, bàn bạc với nhiều ý kiến đó là: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thường trực HĐND đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận tại Hội trường và UBND Thành phố giải trình các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Có nhiều đại biểu có kiến nghị rất cụ thể trong từng lĩnh vực và cũng đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá; trọng tâm là phát huy vai trò tham mưu tích cực của sở, ngành. Vì vậy, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp thu để trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, của HĐND Thành phố và yêu cầu thực tiễn của Thủ đô, như: vấn đề cải cách hành chính, giải pháp phát triển công nghiệp, vấn đề môi trường, vấn đề quy hoạch,... để sớm có biện pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế.

Kỳ họp thứ 9, HĐND Thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 11 báo cáo và 14 nghị quyết chuyên đề, trong đó, có những nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những nghị quyết được thông qua kỳ họp là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Chú ý khi triển khai các nghị quyết của HĐND, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, các đối tượng được hưởng thụ chính sách cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị quyết để HĐND cùng UBND khắc phục.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND TP

* Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Lê Vinh, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã nghỉ chế độ; bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở quy hoạch và Kiến trúc; bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố đối với ông Hoàng Mạnh Phú (Tổ đại biểu Phúc Thọ) do vi phạm kỷ luật.

Chánh Văn phòng HĐND TP Lê Minh Đức trình dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát

* Trước đó, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2020 với những nội dung sau:

HĐND giám sát tại các kỳ họp: Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2020 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật. Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

HĐND giám sát chuyên đề: Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình công tác năm 2020 của HĐND Thành phố.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t