Quy định mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (11:14 10/07/2019)


HNP - Sáng 10/7, 93/93 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 100%), tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV, HĐND TP đã thông qua nghị quyết Quy định mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Cụ thể, mức phụ cấp hàng tháng của Phó Trưởng Công an xã theo hệ số 1,86 mức lương cơ sở; Mức phụ cấp hàng tháng của Công an viên thường trực ở xã theo hệ số 1,2 mức lương cơ sở. Nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

Theo Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam, theo quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND, ngày 17/7/2013, của HĐND Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực, trong đó, có mức phụ cấp cho người có chức danh Phó Công an cấp xã và Công an viên thường trực tại xã, thị trấn. Đồng thời, tại Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010, của HĐND Thành phố quy định kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội mới chỉ quy định về tổ chức, số lượng chứ không có quy định mức phụ cấp. Cùng với đó, Thành phố đang thực hiện lộ trình đưa lực lượng công an chính quy về các xã, thị trấn và phấn đấu đến năm 2021 sẽ hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn lưc lượng công an xã, thị trấn. Theo Luật Công an nhân dân 2018 đã quy định đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về Công an xã tiếp tục được áp dụng theo Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12, Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

Do vậy, việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phổ Nghị quyết riêng có quy định về mức phụ cấp đối với các chức danh Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) là cần thiết; quy định mức phụ cấp đối với lực lượng này được thực hiện cho đến khi tổ chức xong lực lượng công an chính quy xã như trong dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố là phù hợp.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t