Thông qua quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố (11:14 10/07/2019)


HNP - Sáng 10/7, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV, 93/93 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 100%), HĐND TP đã thông qua nghị quyết Quy định về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại biểu ấn nút biểu quyết


Cụ thể, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn như sau:  Xã, phường, thị trấn loại 1 tối đa 14 người; Xã, phường, thị trấn loại 2 tối đa 12 người; Xã, phường, thị trấn loại 3 tối đa 10 người.

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm 10 chức danh sau: Văn phòng Đảng ủy cấp xã; Phụ trách công tác truyền thanh cấp xã (Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố quy định là Trưởng Đài truyền thanh cấp xã); Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với xã và các phường, thị trấn còn sản xuất nông nghiệp); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn.

Khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghị quyết này cũng quy định cụ thể về mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bổ trí công tác được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế do Trưởng ban Nguyễn Hoài Nam trình bày, việc HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết mới quy định về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết; vừa để đảm bảo sự kịp thời thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngay khi có hiệu lực, đồng thời, thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Thành ủy trong việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cấp cơ sở nói riêng trên toàn địa bàn Thành phố.

Trong dự thảo nghị quyết, về quy định số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như vậy là phù hợp và đúng luật. Về quy định mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, dự thảo Nghị quyết là phù hợp, đảm bảo mức khoán tối đa theo quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Về quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, với đối tượng là Phó Trưởng thôn, Tổ phố Tổ dân phố là những người đang trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, đang được hưởng mức phụ cấp hàng tháng và thực tế tham gia tương đối hiệu quả đối với các công việc ở thôn, tổ dân phố. Do đó, việc UBND Thành phố đề xuất để những người này được hưởng mức bồi dưỡng hàng tháng không quá 0,7 mức lương cơ sở bằng với mức phụ cấp đối với thôn, tổ dân phố loại 1 hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, đối với Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Hội Nông dân và bí thư chi đoàn TNCSHCM ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định 34/NĐ-CP, Ban Pháp chế đề nghị vẫn duy trì mức bồi dưỡng 250.000 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù của thành phố trích từ nguồn ngân sách của Thành để động viên đội ngũ cán bộ cơ sở và đảm bảo ổn định trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t