HĐND TP chất vấn tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai (13:47 09/07/2019)


HNP - Tiếp tục kỳ họp thứ 9, HĐND TP, sáng 9/7, HĐND TP đã chất vấn về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì điều hành nội dung này.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai chất vấn tại kỳ họp


Mở đầu phiên chất vấn, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông thay mặt UBND TP báo cáo tóm tắt về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn TP. 
 
Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông báo cáo tại phiên chất vấn
 
Tiến hành chất vấn, đại biểu Vũ Ngọc Anh (tổ đại biểu Nam Từ Liêm) đặt vấn đề, việc triển khai kết luận của Thường trực HĐND TP tại phiên giải trình tháng 8/2018, UBND TP đã ban hành kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 5/9/2018 chỉ đạo Sở KH&ĐT phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành, quận, huyện liên quan khẩn trương rà soát, dừng triển khai và chấm dứt hoạt động 47 dự án vi phạm. Theo báo cáo của 2 Sở cho thấy, đến nay, đã dừng được 40/47 dự án, trong đó, Sở KH&ĐT chấm dứt được 33/39 dự án thuộc trách nhiệm của Sở, Sở TN&MT thu hồi được 7/8 dự án thuộc trách nhiệm của Sở. Như vậy, còn 7 dự án chưa thực hiện thu hồi đất và thu hồi dự án, trong đó, có 1 dự án được điều chỉnh kế hoạch để tiếp tục triển khai, tức là đến thời điểm tháng 6/2019, còn 6 dự án chưa thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thường trực HĐND TP và Chủ tịch UBND TP. Đại biểu Vũ Ngọc Anh đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết nguyên nhân và thời gian dừng thực hiện đối với 6 dự án còn lại này?
 
Đại biểu Vũ Ngọc Anh chất vấn tại kỳ họp
 
Đại biểu Trần Thị Vân Hoa (tổ đại biểu Tây Hồ) đặt câu hỏi, qua giám sát, có 38/78 dự án vi phạm đất có quyết định thu hồi đất với diện tích 990,4ha. Đến nay, còn 18 dự án chưa được thu hồi trên thực địa. Đề nghị Giám đốc Sở TN&MT cho biết kế hoạch xử lý của UBND TP đối với 18 dự án này thế nào? Bao giờ mới thu hồi? Lý do gì và rào cản nào khiến quyết định của TP không có hiệu lực? Phương án để giải quyết? Trong khi Đại b