100% đại biểu HĐND TP nhất trí thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (16:47 08/07/2019)


HNP - Với 96/96 đại biểu có mặt tán thành (đạt 100%), tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV, HĐND TP đã thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.

Đại biểu HĐND TP biểu quyết tại kỳ họp


Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo bao gồm 6 nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp. Trong đó, hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam.

Thứ hai, hỗ trợ chi phí để thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/1 khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên một năm. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 50% chi phí để đào tạo cho đội ngũ huấn luyện, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo của một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn để hình thành mạng lưới huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/1 cố vấn, huấn luyện viên/1 năm.

Thứ ba, hỗ trợ kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp,... trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nhưng không quá 200 triệu đồng/1 dự án. Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hồ Vân Nga báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết

Thứ tư, hỗ trợ kinh phí để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở nước ngoài. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 50% chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ kinh phí cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, vận chuyển trang thiết bị truyền thông cho các sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp của Thành phố hoặc Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/1 dự án hoặc đơn vị tham gia. Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thứ năm, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm. Trong đó, hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/1 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm). Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/1 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm). Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi DN được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm). Hỗ trợ 100% giá trị họp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm). Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tự tổ chức đo lường cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm). Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.

Thứ sáu, nhất trí chủ trương hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội, đóng vai trò kết nối, dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thu hút và liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trung tâm có 5 chức chính gồm: (1) Quảng bá công nghệ; (2) Tư vấn - Đào tạo; (3) Cung cấp các dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; (4) Hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ (R&D); (5) Kết nối mạng lưới.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t