Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (16:58 08/07/2019)


HNP - Tiếp tục kỳ họp thứ chín HĐND TP khóa XV, chiều 8/7, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP.

Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Vũ Ngọc Anh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp


Sau khi xem xét đề nghị của Sở KH&ĐT tại các Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, kèm theo hồ sơ và Tờ trình của các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư đề nghị cấp thẩm quyền cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP Hà Nội. UBND TP trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 30 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020 của thành phố Hà Nội với những nội dung chính như sau: 
 
Cho ý kiến thông qua chủ trương sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố đầu tư 02 dự án nhóm A trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, tổng mức đầu tư dự kiến 5.122.008 triệu đồng.
 
Phê duyệt chủ trương đầu tư 24 dự án (trong đó: 23 dự án nhóm B, 01 dự án trọng điểm nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 6.230.889 triệu đồng. 
 
Điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 04 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 2.746.182 triệu đồng.
 
Theo Nghị quyết được HĐND thông qua, HĐND TP yêu cầu UBND TP chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án nhóm A, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; Xác định nguồn gốc đẩt đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; Áp dụng đúng quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hoàn thiện việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; Lập hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ NN&PTNT về các chỉ tiêu thiết kế, phương án kỹ thuật và quy mô dự án đối với dự án có liên quan đến đê điều.
 
Nghị quyết cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.
 
Trong xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch đầu tư công hằng năm, sắp xếp bố trí vốn các dự án theo thứ tự ưu tiên đã được HĐND TP quyết nghị, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, các dự án triển khai các chương trình công tác lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2016-2020 của Thành phố, các dự án giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử tri. Trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 lưu ý cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.
 
Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t