Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (15:55 08/07/2019)


HNP - Tiếp tục kỳ họp thứ chín HĐND TP Hà Nội khóa XV, chiều 8/7, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày Tờ trình tại kỳ họp


Theo Tờ trình của UBND TP do Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày, đến nay, TP đã phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 với tổng mức vốn là 46.889,893 tỷ đồng, trong đó, ngân sách cấp Thành phố là 30.992,003 tỷ đồng và ngân sách cấp Huyện là 15.897,89 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư cấp Thành phố, TP đã cân đối bố trí 15.633,396 tỷ đồng cho 210 dự án XDCB tập trung; dự kiến 128/210 dự án hoàn thành bàn giao trong năm 2019.
 
Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án XDCB tập trung và giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2019, TP đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 117/126 dự án; 09 dự án còn lại chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án và dự kiến sẽ hoàn thiện thủ tục trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2019. Đã khởi công 23/126 dự án khởi công mới năm 2019. Ước 6 tháng đầu năm, toàn TP thực hiện chi khoảng 14.467 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch; trong đó, chi XDCB tập trung cấp TP khoảng 2.500 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 được 600 tỷ đồng/5.617,3 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch.
 
Sau khi rà soát, UBND TP đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 498.200 triệu đồng. Trong đó, chi đầu tư XDCB tập trung sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 24 dự án với tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh tăng 15.000 triệu đồng, bao gồm: Điều chỉnh giảm vốn năm 2019 của 07 dự án với mức vốn giảm 255.000 triệu đồng; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho 17 dự án XDCB tập trung cấp Thành phố (13 dự án bổ sung danh mục kế vốn năm 2019; 04 dự án đã trong danh mục bổ sung vốn) với tổng mức vốn tăng 270.000 triệu đồng, trong đó, phân bổ vốn từ nguồn điều chỉnh giảm các dự án XDCB tập trung 223.000 triệu đồng, bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách là 47.000 triệu đồng.
 
UBND TP cũng đề xuất bố trí 50.000 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 để thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn để thực hiện công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND Thành phố phê duyệt, dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2020. Cơ chế này sẽ giúp cho các chủ đầu tư chủ động triển khai các thủ tục đầu tư dự án để đảm bảo năm 2020 các dự án được ghi vốn thực hiện khởi công mới có đủ thủ tục để tổ chức đấu thầu ngay từ những tháng đầu năm, quý đầu năm 2020.
 
Bên cạnh đó, đề xuất HĐND TP cho phép phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 với mức vố 46.020 triệu đồng cho 112 dự án, đồ án quy hoạch từ nguồn 100 tỷ đồng đã được HĐND TP phân bổ tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/12/2018. Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền, hiện nay, Chính phủ và các Bộ ngành chưa có hướng dẫn chi tiết về điều kiện bố trí kế hoạch vốn và trình tự, thủ tục thanh toán vốn đầu tư công cho công tác quy hoạch; tuy nhiên, theo tinh thần quy định của Luật Đầu tư công (sửa đổi) vừa được Quốc hội kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019, nhiệm vụ quy hoạch không phải thực hiện thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. UBND TP trình HĐND TP cho phép phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 để triển khai các dự án, đồ án quy hoạch chuyến tiếp và dự án, đồ án quy hoạch mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương nhiệm vụ, khái toán kinh phí lập quy hoạch. Quá trình triển khai thực hiện thanh toán kinh phí nếu có vướng mắc, các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND TP hoặc trực tiếp xin ý kiến hướng dẫn của Kho bạc nhà nước và Bộ Tài chính.
 
Đối với chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, tổng kế hoạch vốn tăng 415.200 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư các dự án trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 06/12/2016, với tổng vốn tăng thêm 58.000 triệu đồng. Đối với hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư theo thông báo làm việc và chỉ đạo của TP trong năm 2018, tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 04/12/2018, HĐND TP đã thông qua kế hoạch hỗ trợ bổ sung có mục tiêu ngoài định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 06/12/2016, cho danh mục 220 dự án với mức trần hỗ trợ là 5.339.321 triệu đồng và mức vốn hỗ trợ trong giai đoạn 2019-2020 là 4.829.900 triệu đồng. Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP đã phê duyệt phương án phân bổ vốn đối với 134 dự án với mức vốn 1.626.700 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách. Đến nay tiếp tục có 35 dự án của 07 huyện đã hoàn thiện thủ tục quyết định đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn năm 2019 để thực hiện. Theo đó, UBND TP đề xuất phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 để hỗ trợ cấp huyện đầu tư số dự án trên với tống mức vốn 375.200 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách. 
 
Về nguồn vốn cân đối, theo Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 773.250 triệu đồng. UBND TP đề xuất phương án cân đối nguồn vốn như sau: Phân bổ 275.050 triệu đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn XDCB tập trung và các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 (cho các dự án có quyết định đầu tư đến 31/10/2018); Phân bổ số kinh phí còn lại (498.200 triệu đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách Thành phố năm 2018 (từ nguồn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017 chưa sử dụng). Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 30.992.003 triệu đồng lên thành 31.490.203 triệu đồng, tăng thêm 498.200 triệu đồng (tăng thêm 2.470.700 triệu đồng so với kế hoạch giao đầu năm); số dự án được bố trí vốn tăng từ 490 dự án lên thành 546 dự án, tăng thêm 56 dự án; tăng thêm 12 dự án XDCB tập trung cấp TP được bố trí vốn khởi công mới năm 2019 và 35 dự án đầu tư cấp huyện được ngân sách TP hỗ trợ vốn để khởi công mới năm 2019.
 
Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t