Cử tri và Nhân dân Thủ đô phấn khởi trước những kết quả toàn diện về KT-XH của TP (10:26 08/07/2019)


HNP - Tiếp tục kỳ họp thứ chín, HĐND TP khóa XV, sáng 8/7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương đã thông báo các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô trước kỳ họp thứ chín HĐND TP và báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại kỳ họp


Theo Chủ tịch UBMTTQ TP Nguyễn Lan Hương, cử tri và nhân dân Thủ đô phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế, xã hội của Thành phố trong 06 tháng đầu năm 2019. Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ lãnh đạo ở một số địa phương vi phạm pháp luật. Cử tri và Nhân dân hoan nghênh kết quả xếp hạng PCI của Hà Nội đã tăng lên 4 bậc (09/63 tỉnh, thành), công tác cải cách hành chính đã khẳng định chính là một trong những khâu đột phá của Hà Nội có tác động lớn đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
 
HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đã dành sự quan tâm lớn đến công tác giám sát chuyên đề, giám sát các sở, ngành, chính quyền địa phương về thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tạo điêu kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp cùng với Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và địa phương.
 
Về công tác xây dựng chính quyền, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp thống nhất hiệp thương ban hành kế hoạch phối hợp hành động giữa MTTQ Việt Nam và các tố chức chính trị-xã hội cùng cấp trong việc triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đối với công tác giám sát, đã tham gia phối hợp với các Đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội Hà Nội, Thường trực HDND và các Ban của HĐND Thành phố; với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố giám sát các nghị quyết, chuyên đề,... theo kế hoạch của đơn vị chủ trì. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thành phố đã tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trên địa bàn với tổng số 6.192 cuộc; số vụ phát hiện vi phạm là 1.246 vụ; đề xuất, kiến nghị 1.214 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 8.018 m2 đất và 384 triệu đồng.
 
Công tác phản biện xã hội đã được cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo, chính quyền phối hợp chặt chẽ; các văn bản quy phạm pháp luật, các dự thảo nghị quyết liên quan nhiều đến quyền, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của Nhân dân đã thường xuyên được phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để phản biện xã hội trước khi trình HĐND các cấp thông qua. Mặt trận các cấp đã tổ chức và tham gia góp ý kiến vào các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND TP và các ngành liên quan, tổ chức tiếp xúc giữa các vị ĐBQH, đại biểu HĐND với cử tri trước và sau kỳ họp; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô báo cáo Quốc hội, HĐND các cấp và kiến nghị với các ngành chức năng giải quyết.
 
Về ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân Thủ đô trước kỳ họp 9 HĐND TP, Chủ tịch UBMTTQ TP Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri và Nhân dân Thủ đô vẫn còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: Sản xuất hàng hóa, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh hàng hóa cả trong nước và nước ngoài vẫn còn nhiều khó khăn; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường diễn biến phức tạp, an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; mật độ dân cư tăng quá nhanh so với tốc độ xây dựng hạ tầng giao thông, tạo áp lực lớn trong quản lý đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, sức khỏe của người dân,…
 
Tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và xuất hiện một số hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội như xâm hại tình dục trẻ em; công tác phòng chống cháy nổ cần được tiến hành quyết liệt và xử lý nghiêm hơn nữa các tổ chức, cá nhân vi phạm đây là những vấn đề cử tri và Nhân dân Thủ đô vẫn còn băn khoăn, lo lắng. Cử tri và Nhân dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi, ô nhiễm ở một số dòng sông ngày càng tăng; vấn đề thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi còn nhiều khó khăn; tình trạng nước thải từ các cơ sở sản xuất, hộ gia đình chăn nuôi xử lý chưa đạt yêu cầu đã xả thải ra môi trường gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của nhân dân.
 
Bên cạnh đó, công tác quản lý, vận hành Nhà chung cư trên địa bàn Thành phố còn thiếu quy định thống nhất, đồng bộ gây ảnh hưởng đến công tác quản lý của chính quyền cơ sở và quyền lợi hợp pháp của cư dân. Việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, để ôtô, xe máy chưa được xử lý bài bản bền vững, chưa làm quyết liệt thường xuyên. Đề nghị UBND TP kiểm tra, đôn đốc xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn.
 
Cử tri và Nhân dân cũng đề nghị UBND TP kiểm tra, đánh giá hiệu quả các quy hoạch, các dự án để có biện pháp giải quyết,... để tránh tình trạng quy hoạch treo ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân trong nhiều năm qua. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp. Đất công, đất nông nghiệp còn bị lấn chiếm và sử dụng sai mục đích. Cử tri và Nhân dân Thủ đô cũng quan tâm đến lộ trình và hiệu quả Đề án mô hình quản lý, điều hành chính quyền Đô thị TP Hà Nội, những vấn đề mới đặt ra đảm bảo sự kiểm soát quyền lực trong mô hình này.
 
Ngoài ra, cử tri và Nhân dân Thủ đô quan tâm đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuẩn bị nhân sự cần chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số…
 
Tại kỳ họp này, Ban Thường trực UBMTTQ TP đã nêu một số kiến nghị, trong đó, đề nghị UBND TP tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch. Đề nghị HĐND-UBND TP kiểm tra giám sát lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, có giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, khai thác và quản lý tốt hơn nữa nguồn lực đất đai, giải quyết tồn đọng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Đề nghị Thành phố có giải pháp triển khai đồng bộ, quan tâm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và đồng thời có biện pháp kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại những địa phương có làng nghề, như: Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm chất thải rắn, nước thải, không khí,... ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị HĐND-UBND TP rà soát một số dự án sau nhiều năm không triển khai hoặc triển khai rất chậm, đề nghị TP quyết liệt thu hồi những dự án đó, ưu tiên xây dựng bệnh viện, trường học; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm, cố gắng khánh thành được nhiều công trình trước khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội đề nghị Thành phố tăng cường quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân sử dụng thông tin mạng, phù hợp với đạo đức xã hội; xử lý nghiêm hành vi thiếu chuẩn mực văn hóa…

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t