Kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá (10:05 08/07/2019)


HNP - Tại kỳ họp thứ chín, HĐND TP Hà Nội khóa XV, thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng trình bày báo cáo tại kỳ họp


Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô của TP tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,21% (cùng kỳ tăng 7,15%). Thu ngân sách nhà nước đạt 133.854 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán năm, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong điều kiện có nhiều thách thức, khách du lịch đến Hà Nội vẫn đạt 14,4 triệu lượt (tăng 9,5%), trong đó, khách quốc tế đạt 3,3 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ của năm 2018; tổng doanh thu từ khách du lịch tăng 29,8%.
 
Đáng chú ý, từ việc triển khai và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ “về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021”, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội năm 2018 tăng 4 bậc, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số cải cách hành chính duy trì vị trí 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền tăng 16 bậc (hoàn thành sớm trước 2 năm so với chỉ tiêu của Chính phủ). Hà Nội đã thông qua phương án đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 72%.
 
Trong 6 tháng qua, TP đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 13.630 doanh nghiệp (tăng 9%); vốn đầu tư xã hội đạt 140 nghìn tỷ đồng, tăng 12,02%. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội đạt 5,03 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước.
 
Công tác quản lý và phát triển đô thị, nông thôn của Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã xử lý được 5 điểm ùn tắc giao thông; hoàn thành hạ ngầm 96/177 tuyến phố; trồng thêm 166 nghìn cây xanh đô thị; hệ thống hồ nước trên địa bàn tiếp tục được quan tâm cải tạo. Một số chỉ số khác cũng đạt được kết quả khả quan, như: Tỷ lệ cấp đất dịch vụ đạt 73,2%; tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn đạt 57,3%; tỷ lệ xã nông thôn mới đạt 83,9%,...
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển. TP đã triển khai đúng tiến độ các công việc chuẩn bị Giải đua xe Công thức 1, trong đó, đã khởi công xây dựng đường đua. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm; quy mô trường, lớp được đầu tư đồng bộ; chất lượng đào tạo được giữ