Kinh tế - xã hội Thủ đô tăng trưởng toàn diện trên các mặt (14:28 04/07/2019)


HNP - Tham luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, sáng 4/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay từ đầu năm, Hà Nội đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 01 của Chính phủ, cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 12 với 76 nhiệm vụ và Chương trình công tác số 240 với 266 nhiệm vụ. Đã hoàn thành 961/1.050 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 92%); còn 89 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (chiếm 0,8%). Kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được toàn diện trên các mặt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tham luận tại Hội nghị


Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ
 
6 tháng đầu năm 2019, GRDP tăng 7,21% (cùng kỳ tăng 7,15%), thu NSNN đạt 133,854 nghìn tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán, tăng 14,3%. Khách du lịch đạt 14,4 triệu lượt, tăng 9,5%, trong đó khách quốc tế 3,3 triệu lượt, tăng 10,6%, tổng doanh thu từ khách du lịch tăng 29,8%. Chỉ số PCI năm 2018 tăng 04 bậc, xếp thứ 9/63; Chỉ số Cải cách hành chính duy trì vị trí 2/63; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền tăng 16 bậc (hoàn thành sớm trước 02 năm so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 30c của Chính phủ). Đã rà soát cắt giảm đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính; từ năm 2016 đến nay đã đơn giản hóa 304 thủ tục. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.272/1.772 đạt 72%, trong đó mức độ 3 đạt 72%, mức độ 4 đạt 15,3%. Từ ngày 26/10/2018 đến nay, có  1 triệu 399 hồ sơ, 100% hồ sơ được cập nhật trên hệ thống 1 cửa điện tử, trong đó giao dịch trực tuyến 212.120 hồ sơ (15,3%). Cấp Giấy chứng nhận thành lập mới 13.630 doanh nghiệp (tăng 9%); Vốn đầu tư xã hội đạt 140 nghìn tỷ đồng, tăng 12,02%; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 5,03 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước. 
 
Quản lý và phát triển đô thị, nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch theo diện tích đạt 86%; Xử lý được 05 điểm ùn tắc giao thông; Hoàn thành hạ ngầm 96/177 tuyến phố; Trồng thêm mới 166 nghìn cây xanh đô thị; Tiếp tục cải tạo, xử lý ô nhiễm hệ thống các hồ trên địa bàn; Tỷ lệ cấp đất dịch vụ đạt 73,2%; Tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn đạt 57,3%; Tỷ lệ xã nông thôn mới đạt 83,9%, đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận 3 huyện đạt chuẩn NTM.
 
Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức Hội nghị toàn Thành phố để quán triệt kỷ cương hành chính, chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng vặt của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” đến tận cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Đã chủ động cùng với các cơ quan Trung ương chuẩn bị và tham gia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy tích cực thực hiện chương trình hợp tác với các địa phương (đến nay đã làm việc tại 22 tỉnh, thành phố) nhằm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng như thúc đẩy liên kết phát triển KT-XH, du lịch, kết nối cung cầu hàng hóa.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu tăng trưởng duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ; Chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ; Dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp; Chỉ số PAPI năm 2018 tăng 2 bậc nhưng vẫn trong nhóm thấp; Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm; Tỷ lệ giải ngân trong xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; Các vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm; Hiện tượng ùn tắc giao thông; các hành vi thiếu văn hóa diễn ra ở nơi công cộng, vi phạm luật an toàn giao thông, uống rượu bia khi tham gia giao thông, tai nạn giao thông tăng số người chế; bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, mê tín dị đoan,… 
 
Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp
 
Để hoàn thành mục tiêu năm 2019, Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, trọng tâm là: Chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị theo Kết luận số 46 của Bộ Chính trị; Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn; Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đầu tư XDCB; tập trung dập dịch tả lợn Châu Phi, các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm; tăng cường liên kết vùng, bình ổn giá; 
 
Đẩy nhanh phê duyệt các quy hoạch phân khu, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, trật tự xây dựng; tăng cường quản lý khai thác tài nguyên trái phép. Thành phố sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy để tạm thời đóng cửa việc khai cát trên các dòng sông trên địa bàn Thành phố; phấn đấu hoàn thành công tác giao đất dịch vụ. 
 
Cùng với đó, nâng cao chất lượng chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Tập trung hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO đề cử Hà Nội tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng tạo”. Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm: 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trong mọi tình huống; Chuẩn bị triển khai hiệu quả công tác ứng phó mùa mưa bão, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là các hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch.
 
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, Ngành nghiên cứu, sửa đổi các quy định có liên quan về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở… nhằm giải quyết các nội dung còn vướng mắc hiện nay. Sớm ban hành văn bản quy định cụ thể các ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ đạo các Bộ, Ngành sớm tham mưu ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 17 ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện.
 
Hà Nội cũng đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến đầu tư, kinh doanh theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương. Đề nghị Chính phủ cho phép các dự án ODA được giải ngân theo tiến độ; cho phép các dự án đầu tư công sau khi được HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư được ứng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển để giải phóng mặt bằng. Các tỉnh, thành phố có đoàn khiếu kiện đông người cử lãnh đạo tỉnh, thành phố trực tiếp phối hợp với Hà Nội để giải quyết.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t