Bí thư Thành ủy: Chủ động chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp (13:39 03/07/2019)


HNP - Sáng 3/7, tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị


Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm
 
Mở đầu hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ đã báo cáo kết quả thảo luận tổ đối với 2 nội dung trên trong phiên làm việc chiều qua. Theo đó, tại 4 tổ thảo luận đã có tổng số 58 đại biểu phát biểu với 121 lượt ý kiến; cùng với đó là nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản. Các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban văn kiện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; chỉ đạo sớm việc xây dựng chủ đề Đại hội và Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ TP, bảo đảm chất lượng.
 
Về Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch, khẳng định Kế hoạch đã bám sát nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Cùng với đó, kế thừa các văn bản chỉ đạo công tác đại hội qua các nhiệm kỳ trước và căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ TP.
 
Một số đại biểu góp ý cụ thể về tiêu chuẩn cấp ủy viên, về thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về cơ cấu cấp ủy, một số ý kiến cho rằng khó khăn trong việc thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở.
 
Đối với dự thảo Đề cương tổng quát báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, các ý kiến nhất trí với đề xuất của Tiểu ban Văn kiện. Các ý kiến đề nghị cần sắp xếp bảo đảm chủ đề Đại hội ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và đặc thù, mục tiêu vươn tới của Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và xác định tiêu chí cụ thể để thực hiện mục tiêu đó. 
 
Đóng góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị, nhiều đại biểu tiếp tục góp ý cụ thể đối với chủ đề Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; về các chỉ tiê