Triển khai nhiệm vụ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm (20:13 01/07/2019)


HNP - Chiều 1/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tham luận tại điểm cầu Hà Nội


Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.
 
Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành tổ chức Xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo tiền đề tốt để thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn. Cụ thể, đã chủ động công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Ngành đã tập trung cao độ trí tuệ, công sức tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng với nội dung căn bản đổi mới, tổng thể, đồng bộ, công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể để giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thuận lợi.
 
Toàn ngành đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Kết quả đánh giá xếp loại đối với tổ chức cơ sở Đảng cho thấy, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm 35,8% so với 2017; 100% các đảng bộ trực thuộc Trung ương có tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trên số đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” dưới 20% theo quy định. Đến nay, đã có 60/63 tỉnh, thành ủy ban hành kế hoạch khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm năm 2018.
 
Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chịu tác động. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nền nếp hơn. Làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định.
 
Tham luận tại hội nghị với chuyên đề về công tác sắp xếp kiện toàn, tổ chức bộ máy biên chế của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hà Nội có số đối tượng được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Thành phố là 11.000 người. Trong đó, đối tượng A là 4.000 người, bao gồm 2.000 cán bộ lão thành Cách mạng và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Cùng với đó là 7.000 cán bộ thuộc đối tượng B.
 
Bộ máy Ban Chăm sóc sức khỏe Thành phố trước khi sắp sếp biên chế gồm 32 cán bộ, bao gồm 1 Trưởng ban, 3 Phó ban và 1 Phó ban chuyên trách với cơ sở vật chất là 1 phòng khám. Thực hiện sắp xếp, tinh gọn  bộ máy, Ban Tổ chức Thành ủy đã sớm tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về hệ thống văn bản triển khai thực hiện. Từ tháng 7/2018, Ban Tổ chức đã xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy của Ban Chăm sóc sức khỏe thành phố; đồng thời, đề ra tiêu chí kiện toàn, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu, chức năng nhiệm vụ và làm tốt trong công tác tuyên truyền vận động, thống nhất trong nhận thức và hành động. 
 
Nguyên tắc sắp xếp là phân công, phân cấp quản lý cán bộ; bố trí sắp xếp cán bộ công chức của ban theo tiêu chí việc làm. Cuối cùng, bàn giao, chuyển giao công việc, cơ sở vật chất, bảo đảm thống nhất, gọn gàng và không thất thoát tài sản nhà nước. Đề án cũng tập trung vào một số việc, gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; sắp xếp, kiện toàn bộ máy. Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức chủ trì tham mưu về tổ chức bộ máy; đặc biệt là phân công công tác quản lý đối tượng A và công tác điều dưỡng. Trong đó, giao Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn bộ việc chăm sóc sức khỏe và giao toàn bộ cơ sở vật chất của Ban cho Sở quản lý.  
 
Sau 6 tháng thực hiện (từ 1/1/2019) đến nay, việc sắp xếp lại bộ máy của Ban Chăm sóc sức khỏe thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật, bộ máy đã chuyển từ chuyên trách sang mô hình kiêm nhiệm. Toàn Ban đến nay chỉ còn 7 đồng chí, từ Trưởng ban, Phó ban đều kiêm nghiệm. Việc sắp xếp cũng đã đạt được mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giảm 30 biên chế từ công chức Đảng chuyển sang đơn vị sự nghiệp y tế. Đặc biệt, sau sắp xếp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã được nâng lên rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đã chăm sóc được hơn 1.000 cán bộ với tỷ lệ hài lòng, phấn khởi rất cao. Đội ngũ bác sĩ được điều chuyển về các bệnh viện tinh thần, thái độ trách nhiệm đều tốt hơn; đặc biệt, công tác chuyên môn của các bác sĩ cũng được nâng lên do được trực tiếp tham gia hội chẩn với các giáo sư tại các bệnh viện cấp 1 của Thành phố.
 
Chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ kết quả sắp xếp lại bộ máy của Ban Chăm sóc sức khỏe Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, một trong những nguyên nhân tiên quyết dẫn tới kết quả này là công tác xây dựng hệ thống văn bản bài bản, rõ ràng, phân công rõ người, rõ trách nhiệm. Thường trực Thành ủy đánh giá cao Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch rất chi tiết, cụ thể gồm 1 đề án, 1 kế hoạch và 5 quyết định để thực hiện. Nguyên nhân thứ hai dẫn tới thành công chính là sự thống nhất trong nhận thức, hành động và việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Cuối cùng chính là việc làm tốt công tác cán bộ khi chuyển từ công chức khối Đảng sang các bệnh viện của thành phố. 
 
Sau khi nghe ý kiến tham luận của các địa phương và Đảng bộ một số cơ quan Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến tham luận và khẳng định, 6 tháng qua,  ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã hoàn ngành hoàn thành một khối lượng lớn công việc với hiệu quả cao. Toàn ngành cũng thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đề bạt, giới thiệu hơn 200 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý một cách bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 5 bước của Trung ương.
 
Đánh giá cao những mô hình mới, cách làm hay hiệu quả của các địa phương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Kết quả này có được là nhờ việc chấp hành nghiêm chỉ đạo của của Trung ương, Bộ Chính trị; sự nỗ lực của công chức toàn ngành và  sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cơ quan ban, ngành và địa phương.
 
Nhấn mạnh những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành phải chuẩn bị chu đáo cho việc triển khai đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị. Công tác Tổ chức Xây dựng Đảng cần thực hiện theo phương châm cái gì đã rõ, đã chín và đúng nguyên tắc thì thực hiện. Cái gì vượt quá quy định và quy định có điểm chưa phù hợp với thực tiễn thì mạnh dạn vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho rằng, công tác Tổ chức xây dựng Đảng sẽ góp phần tạo ra những cán bộ tốt trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Từ nay đến cuối năm, toàn ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, góp phần phục vụ hiệu quả cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp. 

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t