Kiểm tra việc thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Hà nội (19:35 13/06/2019)


HNP - Sáng 13/6, tại phường Thanh Xuân Nam, đoàn kiểm tra thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Bộ VHTTDL) đã kiểm tra việc thực hiện phong trào tại thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra


Theo báo cáo của Sở VHTT Hà Nội, trong thời gian qua, thành phố luôn quan tâm và xác định đầu tư cho văn hóa song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn ngày càng phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung.
 
Thành phố đã thường xuyên, định kỳ tiến hành kiểm tra, phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Người tốt việc tốt”… qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đưa ra những biện pháp khắc phục, điều chỉnh; đồng thời, phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng trên địa bàn Thành phố.
 
Ngoài công tác tuyên truyền, thành phố đã tích cực lồng ghép nội dung tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nội dung thực hiện Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”; “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Thành phố đã gắn với phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các chính sách và giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng tham gia thực hiện.
 
Các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, thương mại hóa, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố cơ bản đã được khắc phục bằng các giải pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi theo hướng tiến bộ, được biểu hiện rõ rệt qua những thay đổi trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố: các đám cưới đã đơn giản hóa các thủ tục, lễ thức rườm rà, tốn kém nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc, trang trọng, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc,...
 
Các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn từng bước đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động, cơ sở vật chất được tăng cường, một số Trung tâm Văn hóa - Thể thao được đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động và khai thác có hiệu quả, phục vụ nhu cầu của người dân. 294/386 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 100% các xã được công nhận có hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao thôn cơ bản đảm bảo theo tiêu chí được quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở tặng học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi quận Thanh Xuân
 
Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trung bình hàng năm đạt trên 85% (so với tổng số hộ dân). Kết quả bình xét cuối năm 2018, thành phố có 1.794.256 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” (đạt 87%). Ngoài ra, thành phố còn triển khai phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến...
 
Tại quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong thời gian qua, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quận đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả từ quận tới cơ sở. Các tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo nếp sống văn hóa có nội dung phù hợp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; Đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp và tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.
 
Công tác xây dựng "Gia đình văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", "Đơn vị văn hóa", xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch văn minh ngày càng được chú trọng, đổi mới theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng thực sự, tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Quận đã xây dựng mô hình Tổ dân phổ sáng xanh sạch đẹp trước đây và Mô hình điểm Tổ dân phố văn hóa “Năm không” hiện nay bước đầu phát huy hiệu quả.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) ghi nhận những chuyển biến, nâng cao chất lượng phong trào trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân trong thời gian qua. Trong đó, qua khảo sát thực tiễn cho thấy những chuyển động tích cực của phong trào qua từng năm ở địa phương. Đoàn công tác cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của BCĐ Phong trào thành phố và quận. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở cũng mong muốn thành phố, cần tiếp tục chú trọng nội dung xây dựng Gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng danh hiệu theo tinh thần của Nghị định 122; Cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t