Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng ổn định (10:09 11/06/2019)


HNP - Sáng 11/6, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND Thành phố và các nội dung theo Chương trình công tác của UBND Thành phố.

Toàn cảnh Phiên họp tập thể


Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến vào một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND Thành phố, như: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 của Thành phố; Nghị quyết về chủ trương đầu tư tuyến 3.2 (ga Hà Nội - Hoàng Mai) theo phương thức đầu tư hình thức ODA; Nghị quyết về việc quy định của thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn Thành phố (thay thế Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013, Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố); Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
 
Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét, góp ý vào: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
 
Theo dự thảo báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ. GRDP tăng 7,21%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,7%. Du lịch tiếp tục phát triển, khách du lịch ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 9,5%. Trong đó, khách quốc tế 3,3 triệu lượt, tăng 10,6%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,8%. 
 
Môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư tiếp tục được cải thiện. Chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm trước, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2020. Đầu tư nước ngoài ước đạt 5,3 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước (lũy kế tổng số vốn đạt 41,2 tỷ USD, trong đó, vốn thực hiện khoảng 20,5 tỷ USD - đạt tỷ lệ 49,7%). Quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách; điều chỉnh vốn đầu tư 34 dự án. Đã ctrong đó: cấp mới 117 dự án, vốn đầu tư đăng ký 254,3 triệu USD; tăng vốn 25 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng 40,9 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam 113 lượt, với tổng vốn đăng ký đạt 47,27 triệu USD;ấp Giấy chứng nhận thành lập mới 13.690 doanh nghiệp, vốn đăng ký 143,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10% về số lượng doanh nghiệp và tăng 1% vốn đăng ký so với cùng kỳ). 
 
Các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 132.134 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước 33.818 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán. 
 
Quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; các quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở được quan tâm đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị được duy trì tốt. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch theo diện tích đạt 86%. 
 
Xử lý được 05/33 điểm ùn tắc, tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông tại 02/33 điểm và giải pháp xử lý 30 điểm còn lại. Hệ thống hồ trên địa bàn tiếp tục được quan tâm cải tạo; vệ sinh môi trường được tổ chức tốt. Tiến hành thử nghiệm xử lý nước sông Tô Lịch và Hồ Tây theo công nghệ của Nhật Bản. Đã trồng thêm 166 nghìn cây đô thị và cây bóng mát. Tỷ lệ cấp nước sạch đạt 57%. 
 
Phát triển nhà ở được quan tâm đầu tư. Quản lý đất đai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Cấp đất dịch vụ đạt tỷ lệ 69,34%; cấp Giấy chứng nhận đất đai cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 95,42%, nhà tái định cư đạt 96,72%, cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 29,47%. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực.
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử được triển khai với nhiều hình thức; đã tổ chức Hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” với khoảng 3.700 người, đến tận cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Tập trung chuẩn bị tổ chức Giải đua xe Công thức 1. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, quy mô trường, lớp được đầu tư phát triển; chất lượng được giữ vững, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo tiến độ Chương trình 20-CTr/TU của Thành ủy. Đẩy mạnh ứng dụng hướng tới mục tiêu thành phố thông minh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 đã đạt trên 62%. Cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ cương hành chính được tăng cường. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc. Đã trình và được Bộ Chính trị thông qua Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.
 
An sinh xã hội được đảm bảo. Hoàn thành kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng tiến độ. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm, nâng cao hiệu quả; đã chủ động cùng với các cơ quan Trung ương chuẩn bị và tham gia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang trọng, lịch sự, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 
 
Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại: GRDP duy trì tăng khá nhưng một số ngành đạt thấp hơn cùng kỳ; vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm. Việc quản lý quy hoạch xây dựng còn bất cập. Tỷ lệ giao đất dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác GPMB ở một số công trình còn chậm; tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Quản lý vệ sinh môi trường khu vực nông thôn còn hạn chế, nhất là ở các làng nghề. Vẫn còn những hình ảnh không đẹp diễn ra tại nơi công cộng. Vi phạm luật an toàn giao thông, uống rượu bia khi tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, ứng xử thiếu văn minh, mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra.
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 76 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 12/CTr-UBND của UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019. 
 
Quyết liệt thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy, HĐND Thành phố và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn.
 
Tập trung dập dịch tả lợn Châu Phi, các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Thực hiện quyết liệt các giải pháp về thủ tục đầu tư, GPMB để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đầu tư XDCB. Triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hà Nội.
 
Thực hiện nghiêm Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo,... theo kế hoạch từ đầu năm. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật