Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” (14:52 08/06/2019)


HNP - Sáng 8/6, Ủy ban Nhân dân - Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị


Tới dự hội nghị, đại biểu Trung ương, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré; Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài. 
 
Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng hơn 3.000 đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.
 
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cán bộ, công chức Thủ đô đã thể hiện tinh thần phục vụ, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực hơn trong thực thi công vụ, tiếp xúc với người dân; giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ giao, am hiểu pháp luật, quy trình thủ tục. Nếp sống văn minh tại các địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố đều cũng có nhiều chuyển biến tích cực, văn minh. Nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân thủ đô đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách đối với tất cả du khách trên thế giới, lượng khách du lịch đến Hà Nội ngày càng cao.
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao khen thưởng cho các cá nhân
 
Với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội, năm 2019, Thành phố tiếp tục chọn Chủ đề công tác là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; hoàn thiện nghiên cứu Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các quận, huyện, thị xã; đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một bộ phận CB, CC có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với đồng nghiệp, với nhân dân. Một số trường hợp CB,CC,VC, người lao động chưa chấp hành nghiêm kỷ cương trong thực thi công vụ khiến dư luận bức xúc. 
 
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đã thay mặt UBND Thành phố công bố Kết quả chỉ số CCHC của các sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2018 và Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố”. Đã có 06 tham luận của các đại biểu là lãnh đạo một số Sở, ngành, quận, huyện, xã, phường về những nội dung liên quan đến kỷ luật kỷ cương hành chính, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, đã làm rõ được những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về kỷ cương hành chính và văn hóa ứng xử gắn với trách nhiệm của các cấp, các ngành.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan, đơn vị, cá nhân đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố; đặc biệt là biểu dương 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen tại Hội nghị.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã ngay sau hội nghị phải xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với CB,CC,VC trong toàn Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB,CC,VC, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền,đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Thực hiện mạnh mẽ CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh. Tăng cường thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra công vụ và công tác giải quyết TTHC gắn với thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ quan. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; tổ chức đánh giá hàng tháng, xếp loại thi đua hàng năm đối với CB,CC,VC, người lao động trong cơ quan. 

 
Về kết quả công tác CCHC, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong những năm gần đây, công tác CCHC của thành phố Hà Nội luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, công tác CCHC của Thành phố tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và rõ nét, thực hiện toàn diện, đồng bộ, đầy đủ 6 nội dung của CCHC. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch CCHC Thành phố, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn được đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. 
 
Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Văn hóa công vụ” (kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ); đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém mà Chủ tịch UBND Thành phố đã phân tích và chỉ rõ ở trên. 
 
Tổ chức quán triệt rộng rãi đến toàn thể CC,VC và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội” gắn với việc thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân về các chủ trương của Thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và đồng hành của người dân; đồng thời, chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp. 
 
Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của CB,CC,VC trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB,CC,VC; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. 
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công khai, minh bạch, thông tin cụ thể (tại các nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn…) các công việc Chính quyền đã làm vì người dân để người dân biết, hiểu, chia sẻ và đồng hành với công việc của chính quyền. Thông báo, niêm yết công khai các chủ trương, kế hoạch, dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách về chính sách hỗ trợ người nghèo, tái định cư; về đầu tư, xây dựng các công trình công cộng, phục vụ dân sinh để dân biết, tham gia giám sát, góp ý, phản ánh với chính quyền…
 
“Chúng ta cũng cần xây dựng văn hóa ứng xử ở công sở, coi như là gia đình mình, thẳng thắn, xây dựng, chân thành, cởi mở với đồng nghiệp, để lại các hình ảnh đẹp" - Chủ tịch UBND TP gợi mở.
 
Năm 2018, thành phố đảm bảo cung cấp 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phấn đấu đến năm 2020, 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trục tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đuợc thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố. 100% TTHC được công khai, minh bạch theo quy định; duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 95%. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng 1 bậc, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tăng 1 bậc, xếp thứ 2 cả nước. Năm 2018 là năm thứ ba thành phố tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển” với nhiều nội dung cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đã thu hút 340.800 tỷ đồng, tăng 10,6%. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới dẫn đầu cả nước về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới và về đích sớm 2 năm so với Nghị quyết HĐND thành phố giao. Hoàn thành sớm 2 năm chương trình trồng 1 triệu cây xanh. Hà Nội tiếp tục là điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn, được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) đề cử là một trong số 17 thành phố bình chọn giải thưởng “Điểm đến thành phố hàng đầu Thế giới năm 2018”. Đặc biệt đầu năm 2019, thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chọn là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t