Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ hội nhập (14:16 03/06/2019)


HNP - Sáng 3/6, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" (Ban Chỉ đạo Chương trình 04) tổ chức hội thảo Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự và phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý phát biểu tại hội thảo


Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã đánh giá thành công nổi bật và những hạn chế trong việc thực hiện Chương trình 04; dự báo những khó khăn, những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Thông qua đó, các đại biểu đã nêu quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 
 
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, Hà Nội cần tiếp tục xây dựng sâu rộng những phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, tâm huyết với Thủ đô. Thành phố cũng cụ thể hóa các đặc trưng về người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, trong mỗi gia đình và mọi tầng lớp nhân dân.
 
Toàn cảnh hội thảo
 
Cũng theo các đại biểu, xây dựng ứng xử văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong thời điểm Hà Nội đang tiếp thu giao thoa nhiều hình thái văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong dòng chảy văn hóa, người Hà Nội đang cố gắng gạn đục khơi trong, kiên trì thu nạp và dung hòa giữa cái cũ và cái mới, giữ gìn tác phong, lề lối, cách nghĩ hiện đại bên cạnh nề nếp ứng xử của người Kẻ Chợ xưa. 
 
Tiến sĩ Bùi Văn Tuấn và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô cho rằng: Hà Nội cần khảo sát kỹ lưỡng thực trạng văn hóa đô thị, văn hóa ứng xử của từng đối tượng cư dân Hà Nội. Từ đó, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu giao tiếp, xu hướng thực hành ứng xử, lĩnh vực cần tập trung giải quyết, lĩnh vực nên có những tác động gián tiếp hoặc trực tiếp để định hướng, định hình chuẩn mực ứng xử văn hóa của người dân Thủ đô trong bối cảnh hiện nay.
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá cao những ý kiến tâm huyết với Thủ đô Hà Nội, với sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh của các đại biểu. Phó Chủ tịch khẳng định, các ý kiến nêu trên chính là những gợi mở rất bổ ích giúp Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu khi xây dựng báo cáo khoa học tổng kết đề tài. Đồng chí cũng ghi nhận các kiến nghị cho thành phố về việc nhận thức sâu sắc hơn nữa bản chất con người để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh,… Với vị thế của Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; vấn đề phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh luôn được Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội coi trọng, đặt thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong tiến trình đổi mới Thủ đô và đất nước, tiếp tục phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t