Tập thể UBND Thành phố xem xét, quyết định một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND Thành phố (09:33 31/05/2019)


HNP - Sáng 31/5, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND Thành phố và các nội dung theo Chương trình công tác của UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp


Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến vào một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND Thành phố, như: Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; Nghị quyết về cơ chế, định mức chi đối với chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND Thành phố về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ cấp Thành phố và cấp huyện thực hiện, mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phối đối với các điểm trông giữ phương tiện ứng dụng công nghệ thông minh quy định tại Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND Thành phố.
 
Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét, góp ý về Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực sản xuất, văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường, an ninh trật tự, y tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t