Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới (12:15 29/05/2019)


HNP - Sáng 29/5, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp về phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị.


Tham luận tại Hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy về quốc phòng an ninh (QPAN), Thành ủy, HĐND, UBND TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững và tăng cường QPAN trong tình hình mới. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và phát huy. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thủ đô không ngừng được nâng cao,...
 
Theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực đến công tác quốc phòng, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Thành ủy, HĐND, UBND TP sẽ giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác quốc phòng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc phòng. Xây dựng, phát triển Thủ đô giàu mạnh kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng và phát huy sức mạnh, vai trò nòng cốt của LLVT Thủ đô. Thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và người có công,...
 
Theo Thiếu tướng Bạch Thành Định - nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, hậu thuẫn cho các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng trong nước,... hoạt động chống đối nhằm thúc đẩy quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tiến hành cuộc “cách mạng màu”, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Hà Nội vẫn là địa bàn trọng điểm về hoạt động thu thập tình báo của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các đoàn lâm thời. Bên cạnh đó, tình hình tội ph