Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới (12:15 29/05/2019)


HNP - Sáng 29/5, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp về phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng tới công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị.


Tham luận tại Hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy về quốc phòng an ninh (QPAN), Thành ủy, HĐND, UBND TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững và tăng cường QPAN trong tình hình mới. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và phát huy. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thủ đô không ngừng được nâng cao,...
 
Theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực đến công tác quốc phòng, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Thành ủy, HĐND, UBND TP sẽ giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác quốc phòng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc phòng. Xây dựng, phát triển Thủ đô giàu mạnh kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng và phát huy sức mạnh, vai trò nòng cốt của LLVT Thủ đô. Thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và người có công,...
 
Theo Thiếu tướng Bạch Thành Định - nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, hậu thuẫn cho các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng trong nước,... hoạt động chống đối nhằm thúc đẩy quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tiến hành cuộc “cách mạng màu”, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Hà Nội vẫn là địa bàn trọng điểm về hoạt động thu thập tình báo của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các đoàn lâm thời. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy giảm nhưng số người bị chết, bị thương còn lớn; công tác phối hợp lực lượng, sẵn sàng các điều kiện phục vụ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô còn nhiều hạn chế. Tội phạm về ma túy có tính tổ chức cùng các yếu tố liên quan đến nước ngoài ngày càng rõ nét. 
 
Trước tình hình nêu trên, lực lượng CATP đã tập trung xây dựng, triển khai một số giải pháp nhằm chủ động bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó sẽ tham mưu xây dựng Đảng bộ TP và CATP trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, kinh tế, QPAN, trong đó then chốt nhất là công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KTXH với tăng cường QPAN trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH, những dự án lớn của Thủ đô. Tăng cường rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý cần thiết về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt của Công an Thủ đô trong tổ chức, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh toàn diện, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô,...
 
Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, ngành đã chủ động, kịp thời tham mưu thành phố trong ban hành các quy hoạch, kế hoạch; cơ chế, chính sách cũng như trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn, TP sẽ tiếp tục xin ý kiến thẩm định, góp ý của Bộ Tư lệnh Thủ đô, CATP, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị chức năng về nội dung liên quan đến đảm bảo QPAN, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình an ninh quốc phòng đã được phê duyệt đầu tư, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đối với các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật để đưa vào vận hành, khai thác, sẵn sàng cho mọi tình huống. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án lĩnh vực QPAN của TP khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025,...
 
Trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận tại Hội thảo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy đánh giá, các ý kiến mà các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đưa ra có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn hết sức quý báu đối với Đề tài số 06 thuộc Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy về “Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, có nhiệm vụ đóng góp một phần cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để Ban Chủ nhiệm Đề tài làm luận cứ khoa học đánh giá chính xác tình hình, kết quả công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2015-2020.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t