Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả (22:10 28/05/2019)


HNP - Trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, công tác CCHC của Thành phố tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và rõ nét. Theo kết quả đánh giá về Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS) do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố mới đây, thành phố Hà Nội tiếp tục đứng vị trí thứ hai với kết quả 83,98%. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra, Thành phố tiếp tục đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”,“một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC. Tổ chức đánh giá xác định Chỉ số CCHC đối với các Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…   
 
Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công tiếp tục được Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt.
 
Cụ thể, đã ban hành quy định về áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Thành phố. Hà Nội hiện là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất trong toàn Thành phố việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã được giao cung ứng dịch vụ công ích. 
 
Thực hiện “cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố và các thủ tục liên quan”, so với quy trình thực hiện trước đây, quy trình mới giúp ngắn thời gian giải quyết, giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày đối với thủ tục phòng cháy, chữa cháy; từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày đối với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.  
 
Triển khai việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công tại một số tổ dân phố, mô hình khu dân cư điện tử; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các em học sinh khối THCS nhằm thông qua các em học sinh, thực hiện tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng dân cư, tạo tiền đề xây dựng “công dân điện tử” và “Thành phố thông minh”; triển khai cấp Căn cước công, cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường học, khu đô thị, khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; bố trí công chức và cộng tác viên giới thiệu, hướng dẫn tư vấn miễn phí cho tổ chức và công dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thủ tục gửi hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện tại Bộ phận một cửa....
 
Song song với việc đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC, cải cách tài chính công...Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung CCHC của Thành phố. Đặc biệt là cải cách TTHC trong các lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp và đời sống dân sinh như: giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) thực hiện tập trung tại Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; Thực hiện triển khai dịch vụ đỗ xe thông minh qua phần mềm trực tuyến Iparking tại tất cả các quận nội thành của Thành phố; thực hiện Thí điểm biên lai điện tử tại một số cơ quan thu phí đối với dịch vụ hành chính công; thí điểm, đầu tư mở rộng lắp camera giám sát theo dõi xử lý vứt rác thải, đỗ xe, bán hàng không đúng quy định.. tại một số tuyến đường liên phường, khu dân cư, tổ dân phố ở quận Long Biên, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm; Thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động” (không người bán, sử dụng mô hình 020 Online 2 Offline, sử dụng mã hình QR trong đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến, sử dụng logistics điện tử trong giao nhận sản phẩm, hàng hóa). Tổ chức vận hành mạng lưới “Máy bán hàng tự động” tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu, một trong những kinh nghiệm mà thành phố Hà Nội thực hiện trong thời gian qua là luôn bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch của Trung ương để kịp thời cụ thể hóa thành các Chương trình, Kế hoạch CCHC của Thành phố với quan điểm chỉ đạo “các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của Thành phố phải bằng hoặc cao hơn mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ đề ra”. Từ đó, xây dựng lộ trình và giải pháp đảm bảo thực hiện được trong từng năm, từng giai đoạn và phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn, như: phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị từ nay đến năm 2020; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2018 đạt trên 80%.
 
Trong mỗi giai đoạn CCHC, Thành phố đều lựa chọn một hoặc một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, nổi bật, có những giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, động viên, khuyến khích các đơn vị đổi mới, sáng tạo thực hiện CCHC như: chỉ đạo một số quận, huyện, thị xã thí điểm một số mô hình, sáng kiến mới CCHC mới từ đó nhân rộng nội dung làm tốt ra tất cả các xã, phường, thị trấn; là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Cùng với việc tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất, đặc biệt là kiểm tra việc công khai, tiếp nhận và giải quyết TTHC; thái độ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ CB, CC, VC; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Thành phố cũng chủ động xây dựng các công cụ đánh giá hiệu quả CCHC như: Chỉ số CCHC áp dụng đối với các Sở, UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Chỉ số Năng lực điều hành của các Sở; UBND cấp huyện; Giám đốc Sở đánh giá Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện thuộc ngành dọc, Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá Trưởng phòng, Chủ tịch UBND cấp xã trực thuộc; triển khai đánh giá hàng tháng đối với CB, CC, VC trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.
 
Để hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác CCHC ở tất cả các cấp, các ngành; rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC; tham mưu để hoàn thiện và mở rộng quy chế liên thông, quy trình phối hợp trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. 
 
Triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, CC, VC thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020” gắn với thực hiện hiệu quả qui tắc ứng xử của CB, CC, VC trong các cơ quan thuộc Thành phố. Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội theo Kiến trúc chính quyền điện tử Việt Nam phiên bản 2.0; Đầu tư Hệ thống Họp trực tuyến đến cấp xã phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố,… phấn đấu 100% các sở ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2019.

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật