Thành ủy Hồ Chí Minh tìm hiểu kinh nghiệm sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng tại Hà Nội (13:49 23/05/2019)


HNP - Sáng 23/5, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh, do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác sắp xếp tổ chức đảng ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp Thành phố và dưới xã, phường, thị trấn tại TP Hà Nội. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo một số ban, ngành TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc


Mở đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, chủ đề mà đoàn quan tâm cũng là vấn đề được Thành ủy Hà Nội tập trung thực hiện trong những năm qua và đạt được một số kết quả. Bằng những kết quả cụ thể, kinh nghiệm thực tiễn những năm qua, Thành ủy Hà Nội sẽ giới thiệu, chia sẻ đầy đủ giúp đoàn thu được những kết quả tích cực trong chuyến công tác. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn được lắng nghe những ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm của Thành ủy TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Phan Chu Đức cho biết, tính đến 30/12/2018, Thành ủy Hà Nội có 52 đảng bộ trực thuộc, với 2.722 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 584 đảng bộ xã, phường, thị trấn. Toàn Thành phố cũng có 7.970 thôn, tổ dân phố.
 
Đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, ngoài 30 đảng bộ quận, huyện, thị xã; 4 đảng bộ Khối (Các cơ quan, Đại học - Cao đẳng, Doanh nghiệp, Công nghiệp), Đảng bộ Hà Nội còn có 18 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc, trong đó, có 13 đảng bộ Tổng Công ty, 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trong Quân đội, Công an, Khu Công nghiệp và Chế xuất, Đại học Quốc gia Hà Nội và Cục Hải quan TP Hà Nội. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, hiện nay, Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp, củng cố lại các Đảng ủy Khối và sắp xếp, hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của các Đảng ủy Tổng Công ty với các phòng, ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thu gọn đầu mối các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, thu gọn các cơ quan tham mưu, giúp việc trong Đảng ủy các Tổng Công ty, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
Về công tác sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng dưới xã, phường, thị trấn, trước đây, tổ chức và hoạt động tại các thôn, tổ dân phố khá đa dạng, quy mô không đồng đều; không có sự đồng bộ giữa các tổ chức đảng với các đoàn thể chính trị - xã hội, có nơi nhiều chi bộ cùng lãnh đạo một thôn, tổ dân phố, dẫn đến hạn chế vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng...
 
Từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. UBND TP cũng ban hành các Quyết định về “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố” và “Đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn thành phố Hà Nội”.
 
Sau 5 năm thực hiện, toàn Thành phố đã giảm 2.018 thôn, tổ dân phố; giảm 402 chi bộ thôn, tổ dân phố; giảm 242 Ban công tác Mặt trận; giảm 2.880 Chi hội Phụ nữ; giảm 302 Chi đoàn Thanh niên,... đồng thời, thường xuyên quan tâm kiện toàn bí thư, phó bí thư, các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (đến nay giảm được 9.539 người). Quan trọng hơn, sau sắp xếp, kiện toàn đã cơ bản khắc phục được sự chồng chéo, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở hiệu quả hơn.
 
Thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục khắc phục một số hạn chế, tồn tại sau thực hiện Đề án 06, như: tăng cường lãnh đạo đối với các chi bộ có đông đảng viên (trên 100 đảng viên); không mở rộng, xem xét duy trì hoặc giải thể các đảng bộ bộ phận thôn, tổ dân phố; thực hiện nhất quán tên gọi các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố chưa phải là đảng viên; từng bước thực hiện mô hình kiêm nhiệm bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; nghiên cứu mô hình kiêm nhiệm các chức danh, gắn với khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố.
 
Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, trong năm nay, Thành ủy giao cho Ban Tổ chức tiếp tục rà soát 10 đảng bộ Tổng Công ty trực thuộc Thành ủy, theo hướng sẽ chuyển về trực thuộc Đảng bộ Khối hoặc Đảng bộ các quận, huyện, thị ủy. Thành phố cũng đẩy mạnh tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục, y tế. Thực tế cho thấy một số đơn vị thực hiện tự chủ thì hiệu quả hoạt động cao hơn, nhất là các bệnh viện.
 
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, Hà Nội thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương với cách làm bài bản, đồng bộ, khoa học, thận trọng và chặt chẽ. Công tác này được thực hiện từ các ban đảng đến chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, mục tiêu cao nhất là nâng cao tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
 
Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Thành phố triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, vận động, thống nhất trong nhận thức đến đảm bảo về chế độ, chính sách. Thực tiễn cho thấy, mặc dù tinh giản về số lượng đầu mối tổ chức, con người nhưng hiệu quả hoạt động vẫn đảm bảo. Lãnh đạo Thành ủy cũng chia sẻ, công tác này được triển khai quyết liệt từ Thành phố đến cơ sở, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, định kỳ giao ban, kiểm điểm công việc từng tháng, từng quý, lựa chọn những việc cụ thể để tập trung thực hiện dứt điểm.
 
Một trong những nội dung lãnh đạo 2 địa phương cùng quan tâm là hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, thực tiễn thời gian qua cho thấy một số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động khó khăn, do vậy, Thành ủy Hà Nội cũng như Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng chung tiếng nói, kiến nghị với Trung ương tăng cường quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, bởi đây đều là những đảng bộ có số lượng đảng viên, người lao động lớn.
 
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh về công tác đánh giá cán bộ hằng tháng và phân cấp đánh giá cán bộ; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng sát thực, đúng yêu cầu, đúng đối tượng,...
 
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những nội dung mà Thành ủy Hà Nội chia sẻ với đoàn, đồng thời, mong muốn tiếp tục được trao đổi sâu hơn với các ban, ngành cũng như một số địa phương của Hà Nội, qua đó, giúp TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức đảng trong thời gian tới.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật