Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU tại Huyện ủy Thanh Oai (20:43 16/05/2019)


HNP - Chiều 16/5, đoàn kiểm tra số 02 của Thành ủy làm việc với Huyện ủy Thanh Oai về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU “Về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì buổi kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì buổi kiểm tra


Báo cáo tại hội, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà cho biết: huyện đã nghiêm túc triển khai Chương trình 03-CTr/TU, trong đó, thực hiện tốt việc quán triệt, thông tin tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân hiểu, làm theo. Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, đồng thời, chú trọng việc kiểm tra, giám sát, triển khai nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế. Nhờ đó, kinh tế của huyện tăng trưởng trên các lĩnh vực, thu nhập người dân tăng lên, bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 13,95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt kết quả cao từ 150-200% kế hoạch được giao.

Đáng chú ý, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án nộp thuế điện tử, trong đó, có 1.169/1.286 đơn vị đã thực hiện đăng ký thành công, đạt 91% so với số đơn vị phải đăng ký nộp thuế điện tử. Huyện cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế địa phương, kinh tế ngành, kinh tế tri thức.

Khó khăn của huyện là sản xuất nông nghiệp vẫn chưa thực sự phát triển theo hướng hàng hóa và việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết còn chưa nhiều. Công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm tiến độ, đến nay, mới chỉ đạt 85% kế hoạch. Trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng tập kết rác thải, tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến đường, trên đê gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị. Trong thu ngân sách, Thanh Oai là huyện ngoại thành nên một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhưng thực tế lại đăng ký trụ sở giao dịch và nộp thuế ở địa bàn khác nên nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính đã có chuyển biến nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu trong việc ứng dụng công nghệ. Sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của một số phòng ban ngành với cơ sở còn chưa chặt chẽ, làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá huyện Thanh Oai đã triển khai chương trình 03 của Thành ủy bằng 6 chương trình của huyện như chương trình về nông thôn mới, phát triển hạ tầng,… trong đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu, kèm theo các nghị quyết chuyên đề như: giải pháp phát triển làng nghề, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất tư nhân, quản lý tài nguyên,… điều đó thể hiện sự nghiêm túc của huyện trong thực hiện chủ trương của Thành ủy. Huyện cũng theo dõi thường xuyên việc triển khai, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng luôn trên 2 con số, thu ngân sách tiến bộ rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hiện cơ cấu nông nghiệp chỉ còn 11%, nhờ đó đời sống nhân dân được cải thiện tích cực.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, tính bền vững trong phát triển kinh tế của huyện chưa cao, nguồn thu tăng chủ yếu từ đấu giá đất; làng nghề phát triển ngày càng khó khăn, những làng nghề có thương hiệu chưa phát triển mạnh hơn, chưa chiếm lĩnh nhiều hơn trên thị trường. Cải cách hành chính mặc dù có sự tiến bộ nhưng vẫn ở tốp cuối, việc minh bạch thủ tục ở cấp xã, đặc biệt là về thu, chi còn chưa cao và công tác quản lý đất đai, xã hội hóa xây dựng hạ tầng các thiết chế văn hóa còn yếu.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huyện Thanh Oai tập trung rà soát lại toàn bộ văn bản, thống kê, sắp xếp lại các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng yêu cầu của chương trình 03, từ đó triển khai ngay các giải pháp pháp triển kinh tế nhanh và bền vững, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tái cơ cấu trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp. Chú ý giải pháp huy động nguồn lực của địa phương như con người, đất đai, làng nghề, thương hiệu của nghệ nhân, kêu gọi đầu tư,…


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t