Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để các hợp tác xã phát triển (12:07 11/05/2019)


HNP - Sáng 11/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy trao Bằng khen cho các tập thể


Dự hội nghị có đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đại biểu các cục, vụ một số cơ quan Trung ương. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại biểu Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. 
 
Báo cáo do đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP trình bày tại hội nghị nêu rõ, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phát triển kinh tế tập thể của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở luôn được quan tâm; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết được thực hiện sâu rộng; nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX có bước chuyển biến tích cực.
 
Các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 13-NQ/TW được Hà Nội cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, kịp thời. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, HTX được thực hiện đầy đủ, qua đó, tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các HTX phát triển. Cụ thể, từ năm 2008, Hà Nội đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm mục đích hỗ trợ vốn vay ưu đãi để các HTX, liên hiệp hợp HTX, tổ hợp tác,... đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Đến nay, Quỹ đã duy trì hoạt động tốt, thực hiện hỗ trợ vay 3.330 dự án, tổng dư nợ trên 844 tỷ đồng.
 
Thành phố cũng quan tâm, hỗ trợ các HTX trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Từ năm 2002 đến nay, Hà Nội hỗ trợ 830 triệu đồng cho 5 đề tài nghiên cứu khoa học, mở rộng HTX; hỗ trợ 300 HTX với kinh phí trên 13,3 tỷ đồng đầu tư mua sắm máy làm đất, máy thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm... Cùng với đó, dành trên 9,3 tỷ đồng để triển khai và thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm. Thành phố cũng hỗ trợ các HTX trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm phát triển sản xuất. Đặc biệt, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã dành trên 103,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước, công trình thủy lợi,... để các HTX nông nghiệp phát triển.
 
Với những kết quả trên, số lượng HTX trên địa bàn Hà Nội liên tục tăng, đến hết năm 2018, có 1.867 HTX và quỹ tín dụng nhân dân, tăng 16,69% so với thời điểm cuối năm 2003 và số lượng HTX của Hà Nội dẫn đầu cả nước (chiếm 9,9%). Số lượng lao động thường xuyên của các HTX là 46.220 người; tổng số vốn hoạt động của các HTX trên địa bàn Thành phố đạt gần 13,6 nghìn tỷ đồng (tăng 381,12% so với cuối năm 2003), lãi bình quân của 1 HTX đạt 168 triệu đồng/năm (tăng 175,41% so với cuối năm 2003).
 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, 15 năm qua, kinh tế tập thể, HTX đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố; phát huy vai trò tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Từ năm 2003, đặc biệt từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012 đến nay, các HTX đã củng cố lại tổ chức bộ máy quản lý. Một số HTX đã đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sử dụng công nghệ sản xuất chế biến thân thiện với môi trường. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, xây dựng được các mô hình đem lại giá trị kinh tế cao như: Cuối Quý, Hoa lan Đan Hoài, Công nghệ cao Thăng Long, Rau củ quả Hồng Thái, Sông Hồng, Dịch vụ tổng hợp Đa Tốn,...
 
Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo của TP Hà Nội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, như quy mô các HTX còn nhỏ; đóng góp của khu vực kinh tế tập thể cũng chiếm tỷ trọng ít; thu nhập bình quân đầu người một tháng trong khu vực kinh tế tập thể vẫn ở mức thấp so với các khu vực kinh tế khác. Một số HTX chậm thích nghi với cơ chế thị trường và quá trình đô thị hóa, việc kết nối cung cầu hàng hóa còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn thiếu,...
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, kinh tế tập thể, HTX vẫn là xu hướng khách quan, là thành phần kinh tế tất yếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đô thị hóa nhanh, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong cơ cấu kinh tế có thể giảm, nhưng giá trị tuyệt đối đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Thành phố cần phải tăng. Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian tới, các loại hình kinh tế hợp tác phải phát triển theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX phải căn cứ vào yêu cầu thực tế khách quan, tránh tư tưởng nóng vội, chủ quan, duy ý chí.
 
Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để thống nhất trong nhận thức và hành động về vai trò, vị trí, tính tất yếu của kinh tế tập thể, đặc biệt là nâng cao nhận thức về HTX kiểu mới. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh HTX Thành phố, các tổ chức, đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.
 
Đặc biệt, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX đăng ký thành lập và hoạt động, đi cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; thống nhất đầu mối đơn vị quản lý, đảm bảo biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể,...
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể các chính sách hỗ trợ HTX, trong đó xác định chính sách nào đã phát huy hiệu quả tốt, chính sách nào còn chưa phát huy hiệu quả hoặc chưa đi vào thực tiễn. Trên cơ sở đó, xây dựng chính sách hỗ trợ tạo đột phá cho khu vực kinh tế tập thể, thậm chí tăng quy mô hỗ trợ lên. Đồng chí cũng đề nghị các HTX cần nâng cao năng lực quản trị, chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại,... để đáp ứng yêu cầu mới.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t