Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU tại Sở Tài nguyên và Môi trường (14:40 10/05/2019)


HNP - Sáng 10/5, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020" tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kết luận tại buổi làm việc


Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bùi Duy Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và 08 chương trình công tác của Thành ủy, trong đó, có Chương trình số 03-CTr/TU, Đảng ủy Sở TN&MT đã ban hành 02 Chương trình hành động, 03 Chương trình công tác năm, 06 Nghị quyết, 20 Kế hoạch, 04 Đề án và 19 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.
 
Theo đó, kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, thể hiện cụ thể trên 6 nhóm lĩnh vực. Trong công tác cải cách TTHC, năm 2016, Sở TN&MT đã rà soát, đơn giản hóa 61 TTHC, trong đó, có 30 TTHC lĩnh vực đất đai, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50% theo quy định (chiếm tỷ lệ 67% tổng số TTHC được rà soát). Hiện nay, tổng số TTHC đang thực hiện tại Sở là 95 TTHC, trong đó, có 89 TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT; 05 TTHC thuộc lĩnh vực Thanh tra; 01 TTHC thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin TN&MT.

Hiện nay, Sở đang tiếp tục rà soát để tinh giảm hơn nữa về TTHC, đồng thời, đảm bảo quy trình hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình, các bước và thời gian giải quyết các TTHC. Thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ (01 hồ sơ) ở tất cả các khâu, các bước trong Sở khi thực hiện TTHC, phân công trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm từ khâu thụ lý hồ sơ đến khi có Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp GCN quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ, 3,4. Hiện tại, Sở đang triển khai 06 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức 3 và đang nghiên cứu, khảo sát áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Thành phố đối với một số TTHC tại Sở. Kết quả đơn giản hóa TTHC của Sở TN&MT đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; tăng tỷ lệ được cấp GCN quyền sử dụng đất, vốn là vấn đề rất khó khăn trước đây.
 
Cũng theo báo cáo, trong 3 năm 2016-2018, Sở đã tham mưu với UBND Thành phố quyết định giao đất cho các tổ chức thuê đất để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với tổng diện tích 787,36ha. Nguồn thu từ đất hằng năm chiếm 15-18% tổng thu ngân sách Thành phố.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở TN&MT vẫn còn một số tồn tại, tình trạng dự án chậm tiến độ thực hiện, sử dụng sai mục đích, để lấn chiếm, không sử dụng còn xảy ra; tình trạng sử dụng đất công, đất nông nghiệp không đúng mục đích, tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công và xây dựng công trình trái phép còn diễn ra ở nhiều địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm…
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhận định, 3 năm qua, thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Sở TN&MT có nhiều tiến bộ vượt bậc; tham gia có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, khắc phục bước đầu một số hạn chế tồn tại trong thời gian dài trước đây; tích cực đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT; đóng góp thiết thực nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Sở cần phải khắc phục. 
 
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Sở TN&MT tiếp tục nỗ lực cao hơn thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU. Trước hết, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý trên các lĩnh vực phụ trách góp phần tạo lập môi trường đầu tư của Thành phố theo hướng công khai, minh bạch.
 
Để làm được điều đó, Sở chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành; trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, đặc biệt là phát huy vai trò người đứng đầu. Sở cần đổi mới công tác phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn của thành phố; đặc biệt quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực về đất đai, chất lượng, hiệu quả quản lý đất đai; nâng cao hiệu quả đấu giá đất. Đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Sở cần tập trung nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của cả cộng đồng vào nhiệm vụ này. Đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Sở cần xử lý nghiêm vi phạm trên lĩnh vực quản lý, trong đó chọn một số vụ việc làm điểm để nêu gương kết hợp với tuyên truyền để tạo sự răn đe, ngăn ngừa vi phạm; có kế hoạch tham mưu giải quyết và dự báo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, môi trường.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t