Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 03 tại quận Bắc Từ Liêm (14:53 07/05/2019)


HNP - Sáng 7/5, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020” tại quận Bắc Từ Liêm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kết luận tại buổi làm việc


Nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động của người dân và doanh nghiệp cũng như các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về hội nhập kinh tế quốc tế, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Hội nhập kinh tế quốc tế, UBND quận Bắc Từ Liêm luôn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, quận chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền; cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương, đơn vị, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế địa phương, kinh tế ngành. Quận Bắc Từ Liêm còn chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế trí thức, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững,…
 
Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy, kinh tế của quận phát triển nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp, xây dựng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp - xây dựng đạt 18,911 tỷ đồng; ngành thương mại - dịch vụ đạt 5.870 tỷ đồng; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 817 tỷ đồng. Sau 3 năm thực hiện Chương trình 03/CTr-TU, đến hết năm 2018, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 24.762 tỷ đồng, tăng 30,94%; ngành thương mại dịch vụ đạt 8.454 tỷ đồng, tăng 44%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 793 tỷ đồng, giảm 2,9% so với năm 2016. Môi trường kinh doanh đầu tư trên địa bàn quận tiếp tục được cải thiện, tạo sự thuận lợi để các doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Các dự án đường trục đường giao thông lớn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Việc thực hiện giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ; các dự án đất dịch vụ được tập trung chỉ đạo hoàn thành phục vụ giao đất cho nhân dân vào tháng 6/2019.
 
Quận Bắc Từ Liêm còn đẩy mạnh đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình khuyến nông mới, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao để từng bước nhân rộng trong nhân dân. Quận còn thực hiện tốt khâu “đột phá” về huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế. Thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp thu ngân sách bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trồng cây tại Khu tưởng niệm Bác Hồ
 
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao những kết quả quận Bắc Từ Liêm đã đạt được, trong đó, đã cụ thể hóa Chương trình 03 của Thành ủy bằng Chương trình 02 của Quận ủy với 4 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ giải pháp; UBND quận cũng cụ thể bằng Kế hoạch số 37/KH-UBND. Vì vậy, quận đã triển khai đồng bộ 8 nhóm giải pháp, chú trọng môi trường đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, các nhóm chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng… Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận rà soát lại những hạn chế và chỉ ra nguyên nhân để tìm cách khắc phục trong thời gian tới. 
 
Nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu quận cần tập trung quản lý tốt quy hoạch; tăng cường quản lý nhà nước về quản lý đất đai; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố, Quận; tập trung vào đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các công trình của quận; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để thành lập mới các doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, giải quyết việc làm. Cùng với đó, quận Bắc Từ Liêm phải rà soát lại đất nông nghiệp để phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch; tạo môi trường để phát triển kinh tế, an sinh xã hội, có kế hoạch cải tạo cảnh quan đô thị. Công tác cải cách hành chính trong quản lý, điều hành cần được tập trung hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của hệ thống chính trị; khuyến khích khởi nghiệp.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đại hội ở cả ba cấp và phát triển quận thành đô thị xanh, bền vững. 
 
Trước đó, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trồng cây tại Khu tưởng niệm Bác Hồ ở quận Bắc Từ Liêm.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t