Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (15:03 03/05/2019)


HNP - Sáng 3/5, tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã đến dự.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Lễ phát động


Năm 2018, do thực hiện tốt Tháng hành động AT,VSLĐ phù hợp tình hình, đặc điểm của từng Sở, ngành, địa phương nên đã mang lại hiệu quả cao, thiết thực góp phần hạn chế, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Trong đó, Thành phố đã tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về công tác AT,VSLĐ của cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Các Tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã có nhiều giải pháp tích cực, tăng cường đầu tư kinh phí để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, huấn luyện AT,VSLĐ cho người lao động; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tại đơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục các nguy cơ tai nạn lao động và cháy nổ.
 
Bên cạnh đó, do làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động nên ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, công dân và người lao động được nâng cao và có chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng bộ máy làm công tác AT,VSLĐ, đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, cải tiến công nghệ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động, vì vậy, nhiều sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động, cháy, nổ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời góp phần bảo vệ môi trường, tính mạng, sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát động Tháng hành động về AT,VSLĐ TP Hà Nội năm 2019
 
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý khẳng định: Đảm bảo điều kiện và môi trường lao động lành mạnh là một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần đảm bảo an toàn trong lao động, giảm và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác AT,VSLĐ, các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ và nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, khắc phục nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 
Để làm tốt công tác AT,VSLĐ, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động thiệt hại về người và tài sản, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã chính thức phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ TP Hà Nội năm 2019 và đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố cần tập trung làm tốt các nội dung trọng tâm như: Thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương đảng về đẩy mạnh công tác AT,VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về AT,VSLĐ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2019, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về AT,VSLĐ; lồng ghép các chương trình chuyên đề, sự kiện nổi bật để có sức thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động quan tâm thực hiện tốt công tác AT,VSLĐ.
 
Các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần triển khai tốt công tác AT,VSLĐ trong khu vực không có quan hệ lao động, khu vực phi kết cấu, trong nông nghiệp và các làng nghề. Người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ về AT,VSLĐ; chủ động trang bị kiến thức, đánh giá, nhận diện rủi ro về AT,VSLĐ để có biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; đồng thời khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT,VSLĐ.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý tặng Bằng khen cho các tập thể
 
Cũng tại Lễ Phát động, Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị thuộc TP Hà Nội do có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ”. Bộ Lao động TB&XH tặng Cờ thi đua cho 1 đơn vị, tặng Bằng khen cho 2 đơn vị do có thành tích tốt trong phong trào thi đua về AT,VSLĐ năm 2018. UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Tháng hành động AT,VSLĐ năm 2018.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t