Quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh (20:18 23/04/2019)


HNP - Chiều 23/4, tại Tổng Công ty may 10, Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm khu vực sản xuất của Tổng Công ty may 10


Theo báo cáo của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội, trong quý I/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành phiên họp lần thứ 16 thông qua kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018. Theo đó, có 15/119 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 66 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và 38 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ Khối cũng thẩm định hồ sơ, kết nạp 70 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 112 đảng viên; mở 1 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 150 quần chúng ưu tú. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội cũng đã phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 15 đồng chí tại 3 đơn vị; xem xét và cho ý kiến để Bộ Công thương, các tập đoàn bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 3 cán bộ chủ chốt tại các đơn vị; kiện toàn, chỉ định bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, Chi bộ cơ sở đối với 10 đồng chí của 6 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
 
Báo cáo của Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội cũng cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, giữ vững được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Kết thúc năm 2018, các đơn vị trong khối đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh; nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cung ứng lượng lớn hàng hóa, dịch vụ cho thị trường, tạo nguồn thu cho ngân sách. Doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt gần 215 nghìn tỷ đồng, nộp thuế Nhà nước gần 10,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 20,2 nghìn tỷ đồng...
 
Tuy nhiên, báo cáo của Đảng ủy Khối Công nghiệp cũng cho thấy, còn một số đơn vị chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa thực hiện đúng các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng; vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình, quy định; một số cấp ủy chưa có sự phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ...
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối công nghiệp, các tổ chức cơ sở đảng trong Khối - với đặc thù là các doanh nghiệp lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
 
Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy trong tham mưu, nghiên cứu sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tình hình thực tế, phát huy được vai trò của các tổ chức đảng, nhất là trong các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá.
 
Nhấn mạnh năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, hướng đến Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối công nghiệp quan tâm thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ. Thứ nhất, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cần tiếp tục rà soát, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 8 chương trình công tác lớn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.
 
Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... 
 
Thứ 2, với đặc thù của Đảng bộ Khối là các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế, do vậy, cần tiếp tục triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, gắn với Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
 
Thứ 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng ủy Khối công nghiệp chủ động một bước cho công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trong đó làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ. Cùng với đó, các đơn vị trong Khối tiếp tục rà soát công tác phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường.
 
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội; trao Bằng khen của Thành ủy cho 9 tập thể và 9 cá nhân trong Khối có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t