Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội:


Bài 2: Tận tâm - Lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết (15:40 21/04/2019)


HNP - Cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội được tích cực triển khai trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng, đầu tư xây dựng,...

Đồng bộ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Ngành thuế đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, bộ phận quản lý thuế để phục vụ người nộp thuế với khẩu hiệu “Tận tâm - Lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết”. Triển khai hệ thống gửi thư điện tử tự động để trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và người nộp thuế bằng phương thức điện tử tới trên 160.000 doanh nghiệp có đăng ký email với cơ quan thuế. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 98,41%. Hoàn thuế điện tử đạt trên 96,5% số hồ sơ hoàn thuế điện tử.

Bảo hiểm Xã hội là lĩnh vực mà doanh nghiệp thường xuyên giao dịch đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Số doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử Bảo hiểm xã hội đạt 98,8%. Bảo hiểm Xã hội Thành phố phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bưu điện.

Chỉ số tiếp cận điện năng là Chỉ số Hà Nội đạt kết quả tích cực. Trong tiếp cận điện năng, thời gian giải quyết thủ tục cấp điện trung áp, thuộc trách nhiệm của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội là 5,18 ngày (thấp hơn 1,82 ngày so với quy định của Tập đoàn), thời gian thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện lực đối với nhóm B là 12 ngày (giảm 08 ngày so với quy định) và nhóm C là 08 ngày (giảm 07 ngày so với quy định); thời gian thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện lực đối với công trình cấp II, III là 25 ngày (giảm 05 ngày so với quy định) và 15 ngày đối với các công trình còn lại (giảm 02 ngày so với quy định), thời gian cấp Giấy phép hoạt động điện lực là 10 ngày (giảm 05 ngày so với quy định); thời gian điều chỉnh bổ sung công trình điện vào Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội là 05 ngày (giảm 05 ngày so với quy định).

Tích cực cải thiện nguồn lực

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, UBND Thành phố đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai theo hướng cải cách quy trình, TTHC, theo đó, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn 12 ngày; thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày. Hàng tuần, lãnh đạo Thành phố họp xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư.

Trong lĩnh vực tín dụng, thành phố chú trọng đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội; đơn giản hóa các quy trình cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng. Triển khai hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Lãi suất cho vay phổ biến 6-6,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn; một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các ngân hàng thương mại lớn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn. Các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện các giải pháp để thúc đẩy cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Song song với đó, UBND Thành phố đã ban hành, triển khai các Quyết định về quy hoạch cụm công nghiệp như: Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến 2030; phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội và thành lập các cụm công nghiệp lại các huyện; Phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025; Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030; Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2018; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội năm 2018; Triển khai Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 phê duyệt Đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn Thành phố đến năm 2025; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 05/4/2018 về phát triển hoạt động logistics trên địa bàn Thành phố năm 2018 và Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 09/4/2018 về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2018; Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 về phê duyệt Mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. Tích cực triển khai công tác tuyên tuyền về thương mại điện tử, phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Thành phố qua báo chí, truyền hình,…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t