Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội:


Bài 1: Nỗ lực từ cải cách thủ tục hành chính (15:34 21/04/2019)


HNP - Sau 9 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 07/6/2018, của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018, của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI) năm 2018 và các năm tiếp theo, các cấp, ngành Thành phố đã tập trung thực hiện mục tiêu cải cách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ở tất cả các khâu, bắt đầu từ các hoạt động khởi sự kinh doanh đến các hoạt động sau khởi nghiệp.

Ứng dụng công nghệ, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp

Thành phố lựa chọn “Quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử” là một trong những khâu đột phá, quyết tâm xây dựng chính quyền Thủ đô “lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm để phục vụ”. Cải cách TTHC tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện. Thành phố đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch rà soát, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 61 TTHC thuộc 07 lĩnh vực quản lý nhà nước; sửa đổi, bổ sung, thay thế nhiều thủ tục; tỷ lệ đơn giản hóa đạt trên 23,3%. Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có cung ứng dịch vụ công. Ban hành Bộ TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, trong đó, đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 48/152 thủ tục (đạt tỷ lệ 31,5%), ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội” nhằm đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng và thông qua cơ chế sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

Các cơ quan thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đã chủ động rà soát trình tự, thời gian, đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm các thủ tục không cần thiết; liên thông một số TTHC và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục. Theo đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống còn không quá 20 ngày đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố; rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại; lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã thực hiện giảm thời gian giải quyết các TTHC từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và Viễn thám thực hiện giảm thời gian giải quyết TTHC kiểm tra, nghiệm thu bản đồ hiện trạng từ 15 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc,...

Cùng với đó, Thành phố đã triển khai thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã; ban hành kế hoạch sẳp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; thống nhất quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn. Thực hiện chuyên đổi 05 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần và sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Sát hạch để cấp giấy phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, hiện đang triển khai đối với các đơn vị còn lại theo tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.

Thành phố đã triển khai, vận hành thử nghiệm phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố tại 07 đơn vị; triển khai các thủ tục để tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung. Đến nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 toàn thành phố đạt 55%. Thành phố đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh; tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp tiếp cận, triến khai thí điểm các ứng dụng thông minh như: Hệ thống cung cấp thông tin đa chức năng; giải pháp thanh toán điện tử,... tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Hỗ trợ tối đa trong kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 2 ngày làm việc đối với quá trình giao dịch trên mạng (trước 01 ngày so với yêu cầu của Luật Doanh nghiệp), hỗ trợ một cách tối đa để doanh nghiệp rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Triển khai hiệu quả Mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện”, hướng đến nền hành chính phục vụ, đem lại sự hài lòng, thuận tiện cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến quá trình khởi sự doanh nghiệp (theo cách tiếp cận của Chỉ số Khởi sự kinh doanh do Ngân hàng Thế giới đánh giá) giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC về đăng ký doanh nghiệp như: Phối hợp với đơn vị chuyển phát để tổ chức trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp qua đường bưu điện; phối hợp với các ngân hàng thương mại giúp doanh nghiệp đăng ký được số tài khoản ngân hàng nhanh chóng, thuận lợi. Để tiếp tục khuyến khích khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, UBND Thành phố đã xây dựng và vận hành cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội; thông qua đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020".


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t