Giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cụm các tỉnh, Thành ủy khu vực phía Bắc (12:27 17/04/2019)


HNP - Sáng 17/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm 28 tỉnh, Thành ủy khu vực phía Bắc và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Ngoài nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị


Đoàn đại biểu TP Hà Nội tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
 
Tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
 
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh, Thành ủy khu vực phía Bắc và Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị; nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 với các nội dung hết sức cụ thể. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cụm đặc biệt quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm mới của những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Nhiều cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, từ đó, phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo của công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân…
 
Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc học tập, làm theo các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức, từ đó, đã có tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc được xếp trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt của năm 2018.
 
Hà Nội chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác
 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ 03 kết quả cũng như kinh nghiệm nổi bật của Hà Nội trong thực hiện Chỉ thị 05. Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy Hà Nội xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Để cụ thể hóa, Thành ủy Hà Nội đã ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn cụ thể cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Thành phố và Chương trình công tác toàn khóa số 04 về phát triển văn hóa – xã hội, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh,...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị
 
Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Từ đó, đã rà soát tại các địa phương, thôn, tổ dân phố có vấn đề cần tập trung giải quyết, củng cố. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Chỉ thị 15 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri thường xuyên theo quy định, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Quyết định 2200 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, qua đó, nhiều kiến nghị, đề xuất của Nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền lắng nghe và giải quyết kịp thời.
 
Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, trong đó, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một tiêu chí đánh giá đối với cấp ủy các cấp. Liên tiếp 2 năm 2018-2019, Hà Nội chọn chủ đề công tác là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chính vì thế, các nội dung của Chỉ thị 05 được Hà Nội triển khai đồng bộ, kết quả rõ nét, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 của Hà Nội lên thứ 9/63 tỉnh, thành phố.
 
Hà Nội cũng luôn chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 rất cụ thể, thiết thực, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới, trồng hoa, cây xanh, giữ cảnh quan môi trường... Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên Thành ủy Hà Nội triển khai 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trong đó có nội dung về thực hiện Chỉ thị 05. Kết quả, đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực.
 
Từ nay đến cuối năm 2019, Thành ủy Hà Nội tiếp tục triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. “Thành ủy Hà Nội xác định, thực hiện Chỉ thị 05 cũng là góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các địa phương, đơn vị, nhất là về những tấm gương tốt, cách làm hay ở các cấp, các ngành, các lực lượng để biểu dương kịp thời, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 
 

Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 tại các tỉnh, Thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, việc lười học tập nghị quyết vẫn tồn tại với nhiều biểu hiện (như sáng đông, chiều vắng, đến không ghi chép, quán triệt không sâu...); công tác tuyên truyền chưa sáng tạo, làm cho các điển hình tốt chưa được nhân rộng, chưa phát huy hết tác dụng; ở một số nơi việc xây chưa gắn liền với chống, còn nể nang trong đấu tranh, chỉ đạo, xử lý...
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị
 
Đồng chí nhấn mạnh: năm 2019 cũng là năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy, các cấp, các ngành phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả, phát huy thế mạnh của các loại hình tuyên truyền để khắc phục những tồn tại đã nêu, không để tình trạng thông tin rời rạc, chìm khuất, lẫn với các dòng thông tin khác.
 
Cùng với đó, tiếp tục học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực hiện kiểm tra các quy định của Đảng, nhất là quy định về nêu gương, đồng thời, gắn với kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý kịp thời đối với cán bộ, đảng viên không thực hiện để hình thành thói quen trong học tập và làm theo Bác.
 
“Từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải sơ kết, tổng kết, rà soát lại những việc đã làm được và chưa làm được để tính xem từ đây, trong năm nay - năm thực hiện 50 năm Di chúc và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chúng ta lựa chọn công việc gì, khâu, vấn đề đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả, thực chất hơn”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật