Ban Chỉ đạo Chương trình 01 Thành ủy sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 (15:13 11/04/2019)


HNP - Sáng 11/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” đã họp đánh giá kết quả công tác quý I và trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo những tháng còn lại năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị


Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó, có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Thị Tuyến…
 
Đại diện Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả về việc xây dựng, triển khai một số đề án, nhiệm vụ quan trọng, gồm: Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các tổng công ty trực thuộc Thành ủy; Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII); Các đề tài nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức công đoàn, chi tổ hội cơ sở, công tác phụ nữ...
 
Hội nghị cũng cho ý kiến đánh giá, làm rõ những nhiệm vụ, công việc cụ thể trong Quý I/2019 của Chương trình được coi là “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, nổi bật với công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại Thành phố; quán triệt thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị TW 6, 7 (khóa XII) của Trung ương; công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; một số nội dung công tác lớn của Thành phố.
 
Trong quý I/2019, các Ban xây dựng đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các cấp ủy trực thuộc đã chủ động triển khai có hiệu quả Chương trình số 01 gắn với chương trình của cấp ủy, đơn vị, trong đó, có những việc mới, việc khó, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác Quý I cũng còn bộc lộ những hạn chế, chủ yếu trong những lĩnh vực định hướng thông tin tuyên truyền về một số vấn đề, vụ việc lớn, phức tạp trên địa bàn, một số đơn vị còn chậm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của TW và Thành ủy, một số nơi còn lúng túng trong quy trình, công tác cán bộ và công tác đánh giá cán bộ, công chức theo quy định. 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao những nội dung báo cáo và các ý kiến thảo luận có ý nghĩa thiết thực, đóng góp cho mục tiêu tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Kết quả đánh giá cho thấy, hoạt động của Ban chỉ đạo, các cấp, các ngành triển khai các nhóm nhiệm vụ của Chương trình thời gian qua đạt nhiều tích cực, đồng bộ, khoa học. 
 
Trong bối cảnh của những tháng còn lại của năm 2019 cho thấy các dấu hiệu thuận lợi cũng như những diễn biến phức tạp, trái chiều của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, đòi hỏi toàn Thành phố sớm sẵn sàng có những giải pháp, các kịch bản linh hoạt và ứng phó kịp thời, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm "tăng tốc" của Thủ đô. Vì vậy, trọng tâm công tác thời gian tới của Ban chỉ đạo cần tập trung phát huy dân chủ, đổi mới phương thức và tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị chủ đồng rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu theo Chương trình 01 của Thành ủy và chương trình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của các cấp, ngành, đơn vị.
 
Tán thành với phương hướng công tác Ban chỉ đạo thống nhất đề ra, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở, định hướng thông tin dư luận, tăng cường quản lý công tác thông tin báo chí, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật trong Đảng, nâng cao công tác dân vận; kiện toàn Ban chỉ đạo với việc thay thế, bổ sung thành viên mới; đánh giá chủ đề năm để có những biện pháp đôn đốc tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, tổng kết, sơ kết các nhiệm vụ, đề án.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t