Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (12:21 10/04/2019)


HNP - Trong quý I/2019, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời, giải quyết tốt những việc lớn, việc khó với tiến độ khẩn trương.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị


Triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng 
 
Thành ủy Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được triển khai kịp thời, hiệu quả, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, phát huy tính tự giác, dân chủ, khách quan, đặc biệt là tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, do vậy, kết quả đánh giá ngày càng sát thực hơn. Năm 2018, trong số 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, có 9 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 17,31%), 41 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 78,85%), 1 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và 1 đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên đã gắn chặt với kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đều xây dựng kế hoạch để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế.
 
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng Thành phố quý I
 
Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tiềm ẩn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường trực Thành ủy đã trực tiếp nghe báo cáo, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với các đoàn khiếu kiện đông người của 41 xã, phường, thị trấn thuộc 20 quận, huyện, thị xã; thành lập các tổ công tác để tập trung nghiên cứu và đề ra các giải pháp, vận dụng cơ chế, chính sách, tổ chức tiếp dân, đối thoại, vận động giải quyết dứt điểm một số vụ việc trên địa bàn. Kết quả, tính đến 15/3/2019, toàn Thành phố đã giải quyết và đưa ra khỏi danh sách 10/97 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi; củng cố 15/77 tổ chức cơ sở đảng…
 
Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội đã chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; đôn đốc việc thực hiện các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố, làm cơ sở xây dựng văn kiện đại hội. Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào đầu tháng 4-2019.
 
Đối với các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong quý I/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy…; triển khai sắp xếp các tổ chức Đảng trong các tổng công ty sau cổ phần hóa; triển khai xây dựng các đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố tại 5 quận, huyện.
 
Thành ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ những tháng đầu năm; đã thực hiện kiểm tra đối với 168 tổ chức đảng và 30 đảng viên, giám sát đối với 26 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 141 tổ chức đảng, giám sát 42 tổ chức đảng và 76 đảng viên; cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 161 đảng viên…
 
Tập trung công tác GPMB để triển khai các dự án
 
Thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I/2019, các đại biểu cho rằng, Thành ủy, UBND TP đã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự lan tỏa xuống cơ sở. Nổi bật là công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo an sinh xã hội... 
 
Theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, thực hiện chủ trương của Thành phố, quận đã dành trên 15 tỷ đồng thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội quận tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách trên địa bàn quận quý I/2019 đạt 1.250 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch. Quận cũng thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ hằng tháng, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn.
 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng phát biểu tại Hội nghị
 
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng, trong quý I/2019 có 2 kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia thì học sinh Hà Nội đều có thành tích cao, với 11 giải Nhất các môn văn hóa, 3 giải nhất các môn kỹ thuật. Về Đề án sữa học đường, sau 3 tháng triển khai trên địa bàn Thành phố, đã bắt đầu đi vào ổn định; 100% các trường công lập với tỷ lệ 92% học sinh tham gia Đề án. Tuy nhiên, ở các nhóm trẻ mầm non tư thục, tỷ lệ tham gia thấp hơn, nếu tính cả khối này thì là tỷ lệ học sinh tham gia là 87,2%. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục mở rộng sự tham gia Đề án của các nhóm trẻ mầm non tư thục. 
 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thông tin, năm nay, có khoảng 78 nghìn thí sinh dự thi THPT Quốc gia và khoảng 101 nghìn học sinh tốt nghiệp lớp 9, thi vào lớp 10. Điểm mới năm nay, Sở bổ sung phương án tuyển sinh trực tuyến đối với lớp 10. Cùng với đó, chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp, lớp 1, lớp 6, Sở đã chỉ đạo công tác phân luồng, phân tuyến để tránh tình trạng trường thì quá đông nhưng trường lại ít học sinh. Sở đã yêu cầu các quận, huyện, các trường hạn chế tuyển sinh trái tuyến, đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu thì không được tuyển trái tuyến.
 
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền, năm nay, Hà Nội tiếp tục đổi mới trong công tác giao kế hoạch và là một trong những địa phương giao sớm nhất cả nước. Sở cũng phối hợp cùng các ngành tham mưu Thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thông tin, lĩnh vực dịch vụ của Thành phố tăng khá, do tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp do điều kiện thời tiết thuận lợi cũng đạt mức tăng trưởng tốt.
 
Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giải đáp một số kiến nghị của các đại biểu. Theo Chủ tịch UBND TP, về tiến độ triển khai Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng, hiện nay, đang bị chậm. Nguyên nhân do chủ đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn và việc phê duyệt thiết kế và GPMB. Về vấn đề khai thác cát trên sông Hồng, Chủ tịch UBND TP cho rằng đây là vấn đề bức xúc, gây sạt lở trên một số địa bàn. Đồng chí đề nghị Công an Thành phố và các quận, huyện phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, vào cuộc xử lý nghiêm.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, Chủ tịch UBND TP đề nghị Bí thư các quận, huyện tập trung chống dịch tả lợn châu Phi, không để dịch lan rộng. Tập trung công tác đền bù, GPMB, Thành phố sẵn sàng ứng tiền thông qua Quỹ đầu tư phát triển để GPMB đối với các dự án đã được HĐND TP duyệt để đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, phấn đấu trong quý II/2019 hoàn thành 1.922 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; các sở, ngành, quận, huyện khẩn trương gửi các quy trình, thủ tục hành chính về Sở TT&TT để tổng hợp, thực hiện. Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em...

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t