Thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (14:34 09/04/2019)


HNP - Sáng 9/4, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XV (kỳ họp bất thường), các đại biểu HĐND TP đã thảo luận và thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội. 

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp


Theo Tờ trình của UBND TP, do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền trình bày: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1.390.000 đồng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 nên phải xem xét điều chỉnh giá dịch vụ y tế cho phù hợp. Bên cạnh đó, ngày 30/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 37/2018/TT-BYT kèm theo mức tối đa của khoảng 1.937 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
 
Theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh, Luật Giá, Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018, HĐND cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ BHYT tại các sơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý.
 
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền trình bày Tờ trình tại kỳ họp
 
Việc ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bằng mức giá quy định mức tối đa khung giá tại Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế là phù hợp với quy định của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế. HĐND TP ban hành Nghị quyết trên là đúng thẩm quyền để triển khai thực hiện.
 
Hiện nay, Hà Nội có 86,7% dân số trên địa bàn đã tham gia BHYT (gồm các đối tượng: người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo, chính sách xã hội,… đều đã tham gia BHYT), số chưa tham gia là 13,3% thuộc các đối tượng có mức sống ổn định và thuộc nhóm tham gia BHYT tự nguyện. Việc thực hiện mức tối đa khung giá dịch vụ y tế tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT, việc điều chỉnh giá sẽ tác động đến ý thức tham gia BHYT của người dân, người dân sẽ thấy lợi ích của BHYT để tham gia và càng rõ hơn tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tham gia BHYT, đảm bảo chủ trương tiến tới BHYT toàn dân, làm Quỹ BHYT bền vững hơn.
 
Ngoài ra, với tỷ lệ người chưa tham gia BHYT không cao (13,3%), việc tăng giá dịch vụ y tế có thể được kiểm soát an toàn, không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng của thành phố cũng như không tạo sự biến động quá lớn về thị trường và giá cả trên địa bàn.  
 
Giá dịch vụ tối đa gồm chi phí trực tiếp và tiền lương để đảm bảo cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế.
 
Với Nghị quyết được thông qua, đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố, trung tâm chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế xã/phường/thị trấn; người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ y tế là: Bằng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số I, II, III, IV của Thông tư số 37/2018/TT-BYT, ngày 30/11/2018, của Bộ Y tế.
 
Phó trưởng Ban VHXH Hoàng Thị Tú Anh đọc báo cáo thẩm tra tại kỳ họp
 
Các bệnh viện có giường bệnh, Trung tâm y tế tuyến TP có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
 
Với Trạm y tế xã, phường, thị trấn, mức giá khám bệnh áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ được quy định.
 
Các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.
 
Nghị quyết cũng quy định cụ thể danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc Quỹ BHYT gồm 10 dịch vụ khám chữa bệnh, 6 dịch vụ ngày giường, 1.937 giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.
 
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/5/2019. Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP Hà Nội hết hiệu lực. 
 
* Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, kỳ họp bất thường lần này của HĐND TP đã hoàn thành nội dung đề ra, với các quyết nghị có đóng góp rất quan trọng trong công tác điều hành của TP.
 
Trong đó, với 4 nghị quyết chuyên đề mà UBND TP trình đã thực sự thể hiện đáp ứng yêu cầu trong quá trình điều hành của UBND TP, đó là sử dụng hiệu quả và chủ động nguồn lực của TP. Với 2 nghị quyết chuyên đề về BHYT và hỗ trợ giá cho các đối tượng sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng cũng là để đáp ứng an sinh xã hội của TP. Đặc biệt, với việc các đại biểu HĐND TP đã bầu và phê chuẩn các chức danh của HĐND TP sẽ thực sự bổ sung một nguồn lực rất quan trọng cho HĐND TP.
 
Thay mặt Thường trực HĐND TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trân trọng cảm ơn các cơ quan của UBND đã chủ động phối hợp với các ban của HĐND TP tiến hành các thủ tục chuẩn bị kỳ họp theo đúng quy định của Luật. Cùng với các vị đại biểu cũng đã tham góp cho Kỳ họp những ý kiến, những lá phiếu rất trách nhiệm, qua đó, đã giúp kỳ họp đạt hiệu quả cao.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t