HĐND TP kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền (10:31 09/04/2019)


HNP - Tại kỳ họp thứ 8 - kỳ họp bất thường HĐND TP khóa XV, HĐND TP đã tiến hành kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật.

HĐND TP kiện toàn một số chức danh thuộc thẩm quyền


Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự là đại biểu của HĐND TP để bầu cử Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND TP  khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Bà Hồ Vân Nga, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021; Ông  Vũ Ngọc Anh, nguyên  Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021; Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế xã hội thành phố giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021; Bà Hoàng Thị Thuý Hằng, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND TP giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, căn cứ vào yêu cầu công việc được sự đồng ý của Thành ủy, HĐND TP đã tiến hành các bước làm quy trình nhân sự. Ngoài tiêu chuẩn các quy định của Thành ủy, đối với HĐND TP có tiêu chuẩn đặc biệt hơn như buộc phải là đại biểu HĐND; được quy hoạch vào chức danh đó và phải có kinh nghiệm trong công tác HĐND. Ngoài 5 bước do Ban Tổ chức hướng dẫn, riêng HĐND TP đã tiến hành đề án 7 bước. HĐND TP đã xin ý kiến Thành ủy về 7 bước này và hôm nay là bước thứ 7. HĐND TP cũng đã  gắn giữa kiện toàn nhân sự với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm và đúng chuyên  môn.
 
Các đại biểu bỏ phiếu
 
Kết quả kiểm phiếu được công bố trong sáng nay cho thấy, cả 4 nhân sự được Chủ tịch HĐND TP giới thiệu cho các chức danh Trưởng, Phó các ban HĐND TP đều được các đại biểu tín nhiệm với số phiếu đồng ý cao, cụ thể:
 
Bà Hồ Thị Vân Nga: 93 phiếu đồng ý (đạt 91,18% tổng số đại biểu HĐND TP).
 
Ông Vũ Ngọc Anh: 89 phiếu đồng ý (đạt 87,25% tổng số đại biểu HĐND TP).
 
Ông Nguyễn Thanh Bình: 90 phiếu đồng ý (đạt 88,24% tổng số đại biểu  HĐND TP)
 
Bà Hoàng Thị Thuý Hằng: 92 phiếu đồng ý  (đạt 90,2% tổng số đại biểu HĐND TP)
 
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, bà Hồ Vân Nga trúng cử Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách; ông  Vũ Ngọc Anh trúng cử Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP; ông Nguyễn Thanh Bình trúng cử Trưởng Ban Văn hoá xã hội; bà Hoàng Thị Thuý Hằng trúng cử Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 Nghị quyết xác nhận về kết quả bầu cử được 100% đại biểu thông qua. 
 
Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày Tờ trình của HĐND TP  về việc miễn nhiệm một số chức danh để nhận nhiệm vụ mới  và đã được 100% các đại biểu nhất trí thông qua như sau: Bà Phạm Thị Thanh Mai, miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021; Ông Trần Thế Cương, miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021; Ông Vũ Ngọc Anh, miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t