Ban Chỉ đạo Chương trình 02 sơ kết công tác quý I/2019 (17:56 03/04/2019)


HNP - Chiều 3/4, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I; triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM


Báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình 02 cho thấy, đến nay, TP đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân theo đúng thời vụ với tổng diện tích gieo trồng 114.170ha; tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố, chính quyền các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm A/H5N6,... Hà Nội đã có 131 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và 131 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp.
 
Công tác xây dựng NTM được Thành phố tập trung chỉ đạo đồng bộ quyết liệt, đạt được kết quả tích cực. Đến nay, TP đã có 04 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức. TP đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Bộ NN&PTNT thẩm định, công nhận 3 huyện Quốc Oai, Gia Lâm, Phúc Thọ dạt chuẩn NTM năm 2018. Ngoài ra, thành phố tiếp tục chỉ đạo các huyện: Thạch Thất, Sóc Sơn, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây hoàn thiện các tiêu chí đề nghị công nhận huyện, thị xã đạt chuẩn NTM năm 2019.
 
Về xây dựng xã NTM, đến nay, toàn TP có 325/386 xã (chiếm 83,68%) được UBND TP công nhận đạt chuẩn NTM và 3 xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2018. Trong số 61 xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM, có 7 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, 46 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, còn 8 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí.
 
Biểu dương những kết quả đạt được trong quý I của các quận, huyện trong việc thực hiện Chương trình 02, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Ngô Thị Thanh Hằng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu các đơn vị khắc phục trong thời gian tới. Đó là công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tuy đã được quan tâm nhưng còn hạn chế; việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn khiêm tốn. Chưa xây dựng được nhiều cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, chủ yếu là giết mổ nhỏ lẻ gây khó khăn cho việc thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh sinh thú y, ATTP cũng như vệ sinh môi trường nông thôn. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chưa thực sự thu hút được các hộ, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm; đầu ra sản phẩm nông nghiệp còn thiếu tính bền vững.
 
Về xây dựng NTM, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tiến độ điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng NTM của các xã theo Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng NTM còn chậm. Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn dù đã được quan tâm đầu tư nhưng ở một số địa phương chưa thực sự đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là ở vùng xa trung tâm. Công tác môi trường chưa thực sự quan tâm đúng mức, đặc biệt ở một số làng nghề chưa có giải pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu, làm cho đời sống sinh hoạt của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn,...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kết luận hội nghị
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong sản xuất nông nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến các xã cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hình thành các chuỗi liên kết, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết giữa hộ gia đình với các tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành nông nghiệp, nhất là chất lượng phân bón, thức ăn gia súc, chất lượng vật tư nông nghiệp (thuốc sâu, thuốc thú y). Triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (Chương trình OCOP) đảm bảo đạt yêu cầu, hiệu quả. Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018-2020...
 
Đối với công tác xây dựng NTM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các địa phương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời, định hướng Chương trình sau năm 2020. Tăng cường tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM đảm bảo chất lượng, bền vững, đồng bộ, hiệu quả, gắn kết với phát triển du lịch, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hiện đại hóa, từng bước kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với định hướng phát triển đô thị.
 
Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành TP tiếp tục rà soát tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình; tiếp tục rà soát các quy định, cơ chế chính sách của Trung ương và Thành phố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn; có chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Năm 2019 phấn đấu có từ 30 xã trở lên đạt chuẩn NTM, có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, công tác phòng chống dịch bệnh... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình của Thành phố về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề để giải quyết việc làm cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn...

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t