UBND Thành phố giao ban công tác quý 1/2019 (10:53 26/03/2019)


HNP - Sáng 26/3, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác UBND thành phố tháng 3 và Quý 1/2019.

Toàn cảnh hội nghị


Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý 1 năm 2019, Giám đốc Sở KH ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, 3 tháng đầu năm, kinh tế duy trì tăng trưởng tương đương mức cùng kỳ năm 2018.
 
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,99% (cùng kỳ tăng 6,98%). Các lĩnh vực dịch vụ phát triển sôi động hơn cùng kỳ do trên địa bàn diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên; Các hoạt động quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, thông tin truyền thông, hoạt động văn hóa,… đều tăng cao hơn cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,3%. Khách du lịch tăng 10,6% (khách quốc tế có lưu trú tăng 12,6%); Kim ngạch xuất khẩu tăng 113%; Doanh thu vận tải tăng 11%; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, đang hoàn thiện thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. 
 
Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Thành phố tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Tổ chức giao ban tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Vốn đầu tư phát triển ước đạt 58.387 tỷ đồng, tăng 10,5% (cùng kỳ tăng 9,5%). Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao, đạt 4,04 tỷ USD (gấp 10 lần so với cùng kỳ).
 
Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 68.100 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán (cùng kỳ đạt 24,4%), tăng 30,3% (cùng kỳ tăng 12,3%). Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 11.748 tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán (cùng kỳ 11,3%).
 
Quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp tục đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn, tiến độ xây dựng hạ tầng khung về giao thông. Đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn nhất là dịp Tết Nguyên đán và Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. Đảm bảo cung cấp điện, nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường theo kế hoạch. 
 
Thực hiện tốt công tác trang hoàng đường phố phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, nhất là Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên; Tết trồng cây và Kế hoạch trồng mới 600 nghìn cây xanh trong hai năm 2019-2020. Đảm bảo chiếu sáng và vệ sinh môi trường đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực (đã hoàn thành 85/121 tuyến của 3 đợt hạ ngầm). 
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển nhà, quản lý trật tự xây dựng. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 1.307 công trình, phát hiện, lập hồ sơ xử lý đối với 65 trường hợp có vi phạm (tỷ lệ 5%). Đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất dịch vụ; 2.304 hộ được giao đất nâng tổng số hộ đã được giao đất lên 43.082 hộ (365,86ha) đạt 67,24%. Tiếp tục đẩy mạnh cấp GCN quyền sử dụng đất; cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,68%, kê khai đăng ký đất đai đạt 100%; cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 97,59%, cho người mua nhà tái định cư đạt 95,99%, cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,14% (cuối năm 2018 đạt 99,01%), cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 27,15% (cuối 2018 đạt 21,3%). 
 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì tốt, đảm bảo thông tin thông suốt, đặc biệt là đảm bảo cơ sở hạ tầng tại Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. 
 
Hoạt động thông tin tuyên truyền và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa của Thủ đô được đẩy mạnh, nhất là tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên gắn với hình ảnh và vị thế của Thủ đô. Nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức, phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách nhân dịp Tết Nguyên đán. 
 
Chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được giữ vững; tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi (học sinh Hà Nội đạt 134 giải quốc gia với 11 giải Nhất). Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo.
 
Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, quý II, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 76 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 12/CTr-UBND của UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy và HĐND Thành phố. Hoàn thành các Đề án chuyển đổi huyện thành quận; Tiếp tục hoàn thiện và triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị sau khi được phê duyệt.
 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trọng tâm là các chỉ số còn thấp. Điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. 
 
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn, bao gồm các dự án cấp nguồn và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn. Thực hiện trồng thêm 600 nghìn cây xanh trong năm  2019 (bổ sung của Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh). Tiếp tục hạ ngầm và quản lý tốt các hệ thống cáp điện và viễn thông, các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung trên địa bàn. Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa-xã hội. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dự án Trung tâm điều hành thông minh để từng bước hình thành các điều kiện phát triển thành phố thông minh. Duy trì và mở rộng các dịch vụ thực hiện trên hệ thống “Một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 
 
Tiếp tục tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục; Tổ chức nghiên cứu các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học số 20-CTr/TU của Thành ủy. Tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở, không để dịch bệnh bùng phát, nhất là trong thời gian chuyển mùa, nắng nóng hoặc mưa lũ kéo dài. 
 
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thủ đô với bạn bè quốc tế. 

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t