Tập thể UBND TP xem xét một số nội dung trình kỳ họp bất thường năm 2019 HĐND TP (09:14 22/03/2019)


HNP - Sáng 22/3, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì phiên họp Tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung UBND Thành phố trình kỳ họp bất thường năm 2019 của HĐND Thành phố và các nội dung theo Chương trình công tác của UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp


Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến về: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (điều chỉnh Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố); Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
 
Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, góp ý vào Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố trên địa bàn các quận, huyện; Điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách thành phố Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai (khu 1), tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai (khu 2), tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai (khu 3), tỷ lệ 1/2000.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t