Xuất hiện nhiều sự cố đê điều ở huyện Phú Xuyên (15:15 16/03/2019)


HNP - UBND huyện Phú Xuyên vừa ban hành Công văn số 336/UBND-KT, đề nghị các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý sạt lở đê sông Duy Tiên; nâng cấp chống tràn mặt đê sông Duy Tiên, xử lý sạt lở đê sông Nhuệ và một số tuyên kênh thủy lợi trên địa bàn huyện.

UBND huyện Phú Xuyên cho biết, đê sông Duy Tiên qua địa bàn xã Đại Xuyên phía bờ tả đoạn từ K4+100 đến K4+450 bị sạt lở chân và mái dài 350m; tương tự bị sụt sạt chân và mái thân đê phía thượng lưu từ K6+400 đến K6+570 dài 170m, phía hạ lưu từ k6+400 đến K6+515 dài 115m...

Đoạn đê Duy Tiên qua địa bàn xã Châu Can, phía bờ hữu tại thôn Lễ Thượng xảy ra hiện tượng nứt ở giữa và sạt sâu vào thân đê ở thượng lưu từ K5+00 đến K5+165 dài 165m, ở phía hạ lưu từ K5+850 đến K5+155 với dài 70m.

Đoạn đê sông Duy Tiên qua địa bàn xã Bạch Hạ, bờ tả có 2 đoạn đê bị ảnh hưởng. Đoạn 1, bị sạt lở chân và mái vào sâu trong thân đê làm mặt bê tông bị gãy vỡ phía thượng lưu từ K8+430 đến K8+520 dài 90m, phía thượng lưu từ K8+615 đến K8+765 dài 150m; đoạn 2 về phía hạ lưu từ K8+430 đến K8+465 bị sạt lở chân cơ đê dài 35m.

Các điểm sạt lở trên đê Duy Tiên, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan tâm đầu tư kinh phí cho xử lý cấp bách. UBND thành phố đã có văn bản giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá cụ thể các điểm sạt lở trên sông Duy Tiên từ K0+00 đến K5+328 và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư.

Ngoài ra, kênh Nách Bạc qua địa bàn xã Đại Xuyên dài 2,2 km, hiện nay về phía hạ lưu từ K0+00 đến K0+700 dài 700m có một số điểm sụt sạt mái, mặt kênh; đoạn đê từ từ K1+700 đến K2+200 dài 500m về phía thượng lưu bị sụt sạt mái kênh.

Tại kênh Hòa Bình qua địa bàn xã Hồng Minh phía bờ tả dài khoảng 1km hạ lưu và thượng lưu đoạn từ K0+300 đến K1+00 dài khoảng 700m, một số điểm bị sạt lở vào chân, mái kênh, mặt kênh có đoạn chỉ còn l,5m, trong khi mặt kênh thiết kế 3,5m.

Đoạn đê sông Nhuệ qua địa bàn xã Văn Hoàng về phía hạ lưu đoạn từ K47+850 - K48+050 dài 200 xung yếu, có đoạn đã bị sạt chân cơ đê với chiều dài 30m tại vị trí từ K47+850 đến K47+880.

Để đảm bảo phục vụ phòng chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp, giao thông đi lại của nhân dân khu vực quanh đê sông Nhuệ, sông Duy Tiên và kênh Nách Bạc xã Đại Xuyên, kênh Hòa Bình xã Hồng Minh, UBND huyện Phú Xuyên đề xuất UBND thành phố, Sở NN&PTNT và sở ngành liên quan: Đẩy nhanh tiến độ xử lý sạt lở trên đê sông Duy Tiên qua địa bàn xã Đại Xuyên, Bạch Hạ, Châu Can.

Đồng thời giao UBND huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư để nâng cao trình mặt đê chống tràn đê sông Duy Tiên đoạn từ K3+200 đến K3+700 và nâng cấp, cải tạo điểm sạt lở trên đê sông Nhuệ thuộc địa phận xã Văn Hoàng, kênh Nách Bạc xã Đại Xuyên, kênh Hòa Bình xã Hồng Minh.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật