Tập thể UBND Thành phố họp phiên tháng 3/2019 (10:13 05/03/2019)


HNP - Sáng 5/3, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quyền UBND Thành phố.


Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến về: Triển khai Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ; Bổ sung Dự thảo Đề án: Quản lý rủi ro về theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phê duyệt phương án giá vé và đề xuất chính sách giảm giá vé tháng đối với người sử dụng dịch cụ vận tải hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến Đường sắt đô thị tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô (Khu vực Bắc Sông Hồng).
 
Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, góp ý vào việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của H ĐND Thành phố theo quy định của Luật phí và Lệ phí; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ vui chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Việc ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội quản lý nguồn vốn và hoạt động của Quỹ phát triển đất; Ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội quản lý nguồn vốn và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường; Ban hành Quy chế Quản lý khai thác và tổ chức hoạt động của nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật