Bộ Tư pháp tổ chức họp báo quý IV năm 2018 (15:51 28/01/2019)


HNP - Ngày 28/01, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo quý IV năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển chủ trì cuộc họp báo.

Các đại biểu tham dự họp báo


Theo đó, từ quý IV/2018 đến nay, công tác xây dựng văn bản QPPL tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 
Bộ đã hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện xử lý văn bản trái pháp luật theo Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ. Riêng trong tháng 1/2019, Bộ đã thẩm định 22 dự thảo văn bản QPPL, 2 đề nghị xây dựng luật, 5 đề nghị xây dựng nghị định; kiểm tra theo thẩm quyền 178 văn bản (8 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 170 văn bản của địa phương).
 
Về kết quả công tác thi hành án dân sự, các cơ quan THADS đã thi hành xong 125.620/330.068 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 38,06%. Với số tiền thi hành xong là hơn 7.200 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,49%. Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài nhiều năm và các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng; Đã thực hiện nghiêm túc các quy định về THADS liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Chủ động, tích cực tham gia với các cơ quan tiến hành tố tụng trong kê biên, phong tỏa tài khoản, truy tìm tài sản bảo đảm cho công tác thi hành án, nhất là trong các vụ việc kinh tế, tham nhũng.
 
Trong thời gian tới, ngành tư pháp sẽ ngành Tư pháp sẽ triển khai tích cực Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019 và chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự. 
 
Bên cạnh đó, ngành Tư pháp thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp; tập trung nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2021.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t