Nắm chắc tình hình, dự báo “điểm nóng” để giải quyết ngay từ cơ sở (10:06 06/02/2019)


HNP - Năm 2018, việc triển khai Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 được các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở thực hiện bài bản, có chiều sâu, có sự chuyển biến rõ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra bộ phận một cửa phường Bưởi, quận Tây Hồ


Nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng
 
Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội” đã chỉ đạo rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn; tham mưu ban hành Quy định của Thành ủy về quy trình tiếp công dân, đảng viên và xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Đề án về phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo tổ chức 4 lớp tập huấn với trên 1,2 nghìn học viên là các đồng chí bí thư, chủ tịch 584 xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác tiếp công dân về quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo…
 
Ban Chỉ đạo Thành phố thường xuyên, sâu sát cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, phát sinh. Trong năm qua, Thường trực Ban Chỉ đạo đã làm việc với Thường trực 8 quận, huyện, thị ủy và một số tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo giải quyết các vụ việc. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy đã xác định việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát để giải quyết các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra việc với Đảng ủy các phường đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với tăng cường giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Nhờ đó, toàn quận đã giải quyết xong 15/21 vụ việc, đồng thời không để hình thành các điểm nóng.
 
Trong năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 Thành ủy đã rà soát, xác định 150 vụ việc vào danh sách theo dõi, đôn đốc của Ban Chỉ đạo, cùng với 180 vụ việc do các quận, huyện, thị ủy tự rà soát; 75 tổ chức cơ sở đảng cần tập trung củng cố. Kết quả, đến ngày 10/12/2018, đã có 53/150 vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Thành phố đã được giải quyết xong hoặc tình hình đã ổn định, không tiềm ẩn phức tạp; 92/180 vụ việc do các quận, huyện, thị ủy tự rà soát đã được xử lý; 65/75 tổ chức cơ sở đảng đã được củng cố, kiện toàn.
 
Về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2018, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 29.593 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 35.983 đơn thư các loại. Các cơ quan của thành phố cũng đã tiếp 323 lượt đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo với nội dung chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng... Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 85,07%; số còn lại đang giải quyết theo quy định của pháp luật...
 
Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở
 
Bên cạnh những kết quả trên, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 Thành ủy cũng chỉ ra 6 điểm còn tồn tại, hạn chế, trong đó nhận thức của lãnh đạo một số địa phương, đơn vị về nguyên nhân của các vụ việc phức tạp phần lớn đổ lỗi do cơ chế, chưa nhận thấy trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn. Có nơi còn biểu hiện mất đoàn kết, chưa quan tâm, nghiêm túc trong đánh giá chất lượng và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo…
 
Năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 Thành ủy đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
 
Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình, kết quả xử lý, giải quyết đối với các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, trước mắt, tập trung xử lý dứt điểm 97 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi và 88 vụ việc do các quận, huyện, thị ủy tự rà soát; đồng thời hoàn thành củng cố 10 tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
 
Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập trung vào việc vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành phố, thông tin về giải quyết các điểm nóng và các vụ việc phức tạp ở cơ sở; tuyên truyền những chủ trương mới về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về khiếu nại, tố cáo.
 
Cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã tăng cường và chủ động nắm bắt kịp thời tình hình khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đặc biệt đánh giá đúng tình hình thực tế để phân loại tính chất vụ việc, từ đó có giải pháp xử lý dứt điểm từ khi mới phát sinh. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU mới đây, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động tổ chức đối thoại, truyền thông, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu kiện như công tác quản lý đất công, đất xây dựng, chung cư…, đi đôi với việc xử lý nghiêm những đối tượng, tổ chức quá khích, lợi dụng kích động gây mất đoàn kết, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.  
 
“Mỗi quận, huyện, thị xã phải xác định rõ những “điểm nóng” để thường xuyên rà soát, thanh tra, kiểm tra nhằm giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng để đại hội Đảng các cấp đạt hiệu quả cao”, đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t