Sâu sát, kịp thời giải quyết vướng mắc của nhân dân (10:05 06/02/2019)


HNP - Trao đổi nhân dịp Xuân mới 2019, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khẳng định, phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, trong năm mới 2019, Ban chỉ đạo sẽ tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình tại cơ sở để kịp thời xử lý, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân, qua đó giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận nhân dân, đóng góp tích cực vào việc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm 2019.

Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016, về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo sau một thời gian triển khai đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.
 
- Thưa đồng chí, sau một thời gian triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-NQ/TU, nhiều tổ chức cơ sở Đảng yếu kém đã được củng cố, kiện toàn; nhiều vụ việc “nóng” tại cơ sở đã được kịp thời giải quyết. Xin đồng chí chỉ rõ những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian vừa qua? 
 
Ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Thường trực Thành ủy đã thường xuyên dành thời gian kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề về cơ chế chính sách, về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trực tiếp cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đối với các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp nổi cộm và các vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố; trực tiếp chỉ đạo giải quyết đơn thư. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã đưa việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU là một trong 10 nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2018 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Tính từ tháng 7/2017, tổng số đơn thư được Thường trực Thành ủy có ý kiến chỉ đạo giải quyết là 901 đơn.
 
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, các tổ chức, cơ quan, đơn vị của thành phố và các quận, huyện, thị ủy cũng đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Qua các đợt kiểm tra, đôn đốc và làm việc của Ban Chỉ đạo, chúng ta có thể khẳng định đã có một sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của các cấp ủy về tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, gắn với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gi