Chuyển biến rõ nét trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” (10:05 06/02/2019)


HNP - Năm 2018, việc thực hiện chủ đề của Trung ương “Năm dân vận chính quyền” gắn với chủ đề năm của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy và chính quyền Thành phố các cấp; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt


Trách nhiệm, chất lượng phục vụ được nâng lên
 
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ đề công tác năm của Trung ương và Thành phố, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã ký Kế hoạch số 109 về phối hợp triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” - 2018. Trên cơ sở đó, 30/30 Ban Dân vận cấp huyện đã ký với UBND cùng cấp và ban hành kế hoạch về phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên, với những nội dung phù hợp tình hình cụ thể của từng địa phương. 
 
Xác định cán bộ, công chức là người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của Nhân dân, thành phố Hà Nội đã quán triệt tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Trên cơ sở đó, Thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất. Trong năm qua, UBND Thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 36 cơ quan, đơn vị, kiểm tra theo chuyên đề đối với 11 địa phương, cơ quan, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng tự tiến hành kiểm tra công vụ được 527 lượt đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, những trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, có biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực đã được cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh, từ đó, góp phần thay đổi căn bản tư duy, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính.
 
Đáng chú ý, trong năm qua, thành phố Hà Nội triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng tháng, bắt đầu từ 1/7/2018. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tiêu chí, biểu mẫu đánh giá, có cơ chế khen thưởng, xử phạt rõ ràng. Kết quả bước đầu cho thấy việc đánh giá cán bộ đã đảm bảo tính liên tục, đa chiều và sát thực tế hơn. Đặc biệt, qua việc đánh giá cán bộ đúng người, đúng việc đã giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo động lực để cán bộ phấn đấu, sáng tạo trong công việc.
 
Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần 5 rõ “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “Một việc - một đầu mối xuyên suốt” gắn với thực hiện nghiêm túc 2 Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Thành phố và nơi công cộng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố đã có bước chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, cán bộ, công chức, viên chức đã có thay đổi căn bản trong tác phong, lề lối làm việc và tiếp xúc với Nhân dân.
 
Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính
 
Trong năm qua, Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở các ngành, các cấp theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương (khóa XII) và Kế hoạch 70 của Thành ủy. UBND TP đã kiện toàn sắp xếp giảm 74/102 Ban Chỉ đạo thuộc UBND Thành phố; thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã; tiếp tục chỉ đạo, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế, tăng cường kỷ cương hành chính. Một loạt thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, điện lực, phòng cháy chữa cháy, quy hoạch kiến trúc… được rà soát, đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết. Ngoài ra, Thành phố đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với triển khai mạnh mẽ cơ chế một cửa liên thông, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện… nhằm tạo thuận lợi tối đa cho công dân, doanh nghiệp. Với những kết quả trên, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố tăng liên tục 5 năm liền kể từ năm 2012, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố.
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) được chính quyền các cấp tập trung thực hiện. Trong năm qua, toàn Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 4.899 vụ KNTC (gồm 3.242 vụ khiếu nại, 1.657 vụ tố cáo); đã giải quyết 4.168 vụ (gồm 2.727 vụ khiếu nại, 1.441 vụ tố cáo), đạt tỷ lệ 85,07%. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi 2.766 triệu đồng và 3.617m2 đất; trả cho công dân 3.217 triệu đồng và 2.445m2 đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 51 tập thể và 55 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ.
 
Đặc biệt, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Thành phố thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo. Năm 2017, toàn Thành phố đã hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 9.036 ngôi nhà cho người có công; năm 2018 tiếp tục xây mới và sửa chưa 4.162 nhà ở cho hộ nghèo. Cùng với sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác giảm nghèo còn nhận được sự chung tay, ủng hộ của toàn xã hội. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố giảm còn 1,19% - hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ là 1,2%.
 
Bên cạnh những kết quả trên, tại hội nghị giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” do Ban Dân vận Thành ủy và UBND Thành phố phối hợp tổ chức mới đây cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, chưa thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử; công tác tự kiểm tra, giám sát của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chủ động; một số thủ tục hành chính còn thiếu tính liên thông và phối hợp thực hiện; việc tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của chính quyền các cấp có nơi còn chưa kịp thời; thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị cho người dân, tổ chức còn chậm.
 
Năm 2019 tiếp tục được Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương xác định là “Năm dân vận chính quyền”. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội đặt trọng tâm là giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo của người dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp cùng lãnh đạo các sở, ngành rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc hiện nay người dân đang bức xúc. Trong đó, thành phố sẽ rà soát tất cả kết luận thanh tra, giám sát để chỉ đạo quyết liệt, khắc phục dần tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm các vụ việc. Đặc biệt, thành phố tiếp tục coi trọng đối thoại với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để giảm bớt và rút ngắn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t