Chuyển biến rõ nét trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” (10:05 06/02/2019)


HNP - Năm 2018, việc thực hiện chủ đề của Trung ương “Năm dân vận chính quyền” gắn với chủ đề năm của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy và chính quyền Thành phố các cấp; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt


Trách nhiệm, chất lượng phục vụ được nâng lên
 
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ đề công tác năm của Trung ương và Thành phố, ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã ký Kế hoạch số 109 về phối hợp triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” - 2018. Trên cơ sở đó, 30/30 Ban Dân vận cấp huyện đã ký với UBND cùng cấp và ban hành kế hoạch về phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên, với những nội dung phù hợp tình hình cụ thể của từng địa phương. 
 
Xác định cán bộ, công chức là người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của Nhân dân, thành phố Hà Nội đã quán triệt tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Trên cơ sở đó, Thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất. Trong năm qua, UBND Thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 36 cơ quan, đơn vị, kiểm tra theo chuyên đề đối với 11 địa phương, cơ quan, đơn vị. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng tự tiến hành kiểm tra công vụ được 527 lượt đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, những trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, có biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực đã được cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh, từ đó, góp phần thay đổi căn bản tư duy, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính.
 
Đáng chú ý, trong năm qua, thành phố Hà Nội triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng tháng, bắt đầu từ 1/7/2018. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tiêu chí, biểu mẫu đánh giá, có cơ chế khen thưởng, xử phạt rõ ràng. Kết quả bước đầu cho thấy việc đánh giá cán bộ đã đảm bảo tính liên tục, đa chiều và sát thực tế hơn. Đặc biệt, qua việc đánh giá cán bộ đúng người, đúng việc đã giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo động lực để cán bộ phấn đấu, sáng tạo trong công việc.
 
Bên cạnh đó, Thành phố ti