Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải đi đầu trong thực hiện chủ đề công tác năm 2019 (21:48 18/01/2019)


HNP - Chiều 18/01, Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan TP


Năm 2018, Đảng bộ Khối các cơ quan TP đã đổi mới nội dung, phương thức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, nhất là việc trao đổi cung cấp thông tin và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác ở các sở, ngành Thành phố, góp phần tham mưu thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng tập trung, trong đó, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xác định rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong việc sâu sát, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, của cơ quan, đơn vị.
 
Năm 2018, Đảng bộ Khối các cơ quan TP luôn tích cực chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng chữ ký số trong hoạt động gửi nhận văn bản điện tử giữa Đảng ủy Khối với các tổ chức cơ sở đảng; sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý và xử lý văn bản, thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên  phiên  bản 3.0…
 
Cùng với đó, Đảng Bộ Khối các cơ quan Thành phố đã thực hiện tốt công tác truyên truyền, công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng công tác học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc triển khai đăng ký và thực hiện cam kết thực hiện Chỉ thị số 05 trong toàn Đảng bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác hướng dẫn, giám sát việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở, chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 của đảng viên tại chi bộ…
 
Năm 2019, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố sẽ tiếp tục chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, theo tinh thần Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đổi mới phương pháp, cải tiến nang cao chất lượng học tập, nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05. Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở chủ động; thường xuyên phối hợp giữa UBKT với các cơ quan chức năng liên quan, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát của các đoàn thể, xã hội.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, năm 2018, Đảng bộ khối đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và từng cơ quan, đơn vị, qua đó, góp phần tạo nên sự thành công chung của Thành phố. 
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, đòi hỏi Đảng ủy Khối, cấp ủy đảng cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019; đồng thời Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải là đơn vị đi đầu trong thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố. 

Đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố cần tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ, trong lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Thành phố, chương trình, kế hoạch công tác năm 2019.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, chủ động đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận; chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tập trung chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình để lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật