Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổng kết công tác năm 2018 (21:46 18/01/2019)


HNP - Chiều 18/01, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng trao Cờ thi đua cho các tập thể


Theo đó, trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tích cực tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô; Tham mưu UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018 đối với 30/30 quận, huyện, thị xã, làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, giao đất theo quy định; Trình UBND Thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 498 khu đất, diện tích là 721,4ha; Giao đất dịch vụ được 42.114 hộ, tương ứng 349,68ha, đạt 65%. Thu ngân sách từ đất được 53.029,6 tỷ đồng (bao gồm thu tiền đấu giá quyền sử dụng, tiền sử dụng và tiền thuê đất).
 
Đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư (đạt 99,6%), kê khai đăng ký đất đai (đạt 100%). Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở (đạt 95,79%); cho người mua nhà tái định cư (đạt 95,64%). Cấp cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp (đạt 99,14%) và cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (đạt 25,13%).
 
Thực hiện bàn giao mốc giới theo quyết định giao đất của UBND Thành phố và định vị mốc giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện 500 dự án. Thẩm định hơn 1.500 hồ sơ Bản đồ hiện trạng phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Về công tác thanh tra kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 69 Đoàn thanh tra trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, xử phạt vi phạm hành chính 34 Quyết định với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Triển khai 4 đoàn thanh tra liên ngành thanh tra, kiểm tra đối với 280 dự án có dấu hiệu vi phạm (trình UBND Thành phố ban hành 7 quyết định thu hồi đất, tổng diện tích thu hồi 2.766.448,6m2), trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thanh tra đối với 205 dự án.
 
Liên quan đến công tác tiếp công dân, Sở đã tổ chức tiếp 213 lượt công dân; tiếp nhận xử lý 588 đơn. Xem xét, xác minh và giải quyết 182 vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai do UBND Thành phố giao.
 
Đối với công tác bảo vệ môi trường, Sở đã tập trung triển khai các Đề án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, như: Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy; Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020; Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Đã tiến hành tiếp nhận và vận hành 10 trạm quan trắc tự động không khí và 1 xe quan trắc không khí tự động, lưu động, 6 trạm quan trắc nước mặt tự động, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Riêng đối với công tác quản lý tài nguyên nước, năm 2018, Sở đã thực hiện kiểm tra liên ngành việc tuân thủ các quy định của Luật Tài nguyên nước, phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn kiểm tra chuyên đề đối với 5 tổ chức với 43 trạm và nhà máy. Kiểm tra việc xả nước thải của các cơ sở dệt nhuộm tại làng nghề Phùng Xá, kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn huyện Gia Lâm và đề xuất giải pháp khắc phục.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà ngành tài nguyên môi trường của thủ đô đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu Sở cần phải sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2018, rút kinh nghiệm những hạn chế đó để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019.
 

 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị
 
Về công tác quản lý đất đai, Sở cần hoàn thành việc thực hiện đo đặc địa chính, số hóa hệ thống giữ liệu để dễ dàng sử dụng. Đặc biệt, kiểm tra toàn bộ các dự án về đất đai chậm triển khai và không triển khai, tập trung xử lý, tháo gỡ, hướng dẫn để các dự án này đi vào hoạt động tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, trách việc lãng phí tài nguyên đất đai.
 
Ngoài ra, Sở cần thực hiện tốt công tác GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản. Riêng đối với việc khai thác cát cần thực hiện công khai minh bạch trong đấu thầu để tăng nguồn thu cho nhà nước, đồng thời, tránh việc ép giá, tăng giá làm ảnh hướng đến thị trường về vật liệu xây dựng.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cho 11 tập thể, 9 cá nhân; tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân... Ngoài ra, lãnh đạo Bộ TN&MT trao tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân, tập thể Sở TN&MT Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật